ΑΚΗΣ ΚΟΥΙΜΤΖΟΓΛΟΥ
akis(1).JPG

Επάγγελμα : Δάσκαλος
Εργασία : Υπηρετώ στο δημοτικό σχολείο Φρέ Αποκορώνου Χανίων από το 1990-1991. Έχω 21 χρόνια περίπου υπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση και έχω ασκήσει τα καθήκοντα δ/ντή και υποδ/ντή.
Κατοικία : Διαμένω μόνιμα στο Δήμο Ρεθύμνου και είμαι παντρεμένος με ένα παιδί.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License