Αλέξης Μαρκουλής
hola_bn_1.gif

Hola!!

Ονομάζομαι Αλέξης Μαρκουλής και είμαι εκπαιδευτικός (δάσκαλος ή δάσκακος η ιστορία μόνο θα δείξει…) στο Δημοτικό Σχολείο Πλακιά.

Περισσότερες πληροφορίες για το σχολείο μας μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: http://dimplakia.wordpress.com

Καλή συνέχεια!!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License