Ασφάλεια

Oδηγίες από το Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο

Δραστηριότητες από τον ιστοχώρο Ασφάλεια στο διαδίκτυο

  1. http://www.e-yliko.gr/htmls/Safety/loputon_metsa.html
  1. http://www.e-yliko.gr/htmls/Safety/annin_uudet_kaverit.html

Δραστηριότητες από τον ιστοχώρο http://www.saferinternet.gr/

Βιβλίο δραστηριοτήτων

Άλλες δραστηριότητες

Χρήσιμες παρουσιάσεις

Εύρεση ip μας

Στον ιστοχώρο http://computingdiary2010.blogspot.com/2010/11/ip-address.html
διαβάζουμε πώς βρίσκουμε το ip του υπολογιστή μας:

Γενικά κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο internet παίρνει ένα ip,δηλαδή έναν αριθμό της μορφής:XXX.XXX.XXX.XXX και ουσιαστικά αποτελεί ταυτότητα του υπολογιστή στο internet.Ψάχνοντας στο διαδίκτυο βρήκα αρκετές χρήσιμες οδηγίες…

Με command line (όπως στο μάθημα)

1. Πατήστε Έναρξη (Start)

2. Πατήστε Εκτέλεση (Run)

3. Πληκτρολογήστε cmd και πατήστε ΟΚ

4. Πληκτρολογήστε ipconfig και πατήστε Enter
Προεπιλεγμένη πύλη (Default Gateway) είναι η διεύθυνση IP του router

Μέσω συνδέσμων στο internet
http://www.whatismyip.com/

http://www.ipchicken.com/

Μέσω πρόσθετου στον Firefox
Το βρίσκετε στη διεύθυνση https://addons.mozilla.org/el/firefox/addon/12119/ και κάνετε προσθήκη

Έλεγχος ιστοχώρων

http://www.safeweb.com

Δωρεάν λογισμικό γονικού ελέγχου

http://www1.k9webprotection.com/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License