Κατερίνα Μαυραντωνάκη
cat.JPG


Διορίστηκα το 1999 και η οργανική μου θέση είναι στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου.
Με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι υπολογιστές και πιστεύω ότι αξίζει να ασχοληθούμε με τη χρήση τους στην εκπαίδευση.
Με την επιμόρφωση ασχολήθηκα για πρώτη φορά το 1997, στο πρόγραμμα "Νησί των Φαιάκων".
Το 2005 πέρασα από τη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποιήθηκα ως επιμορφώτια Β' επιπέδου.
Νιώθω τυχερή, γιατί μέσα από την επαφή μου με τους επιμορφούμενους, έμαθα πολλά πράγματα. Τους ευχαριστώ!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License