περνάμε καλά!!!

Λοιπόν στην Επιμόρφωση περνάμε πολύ καλά. Η ομάδα μας φυσάει!!! Σίγουρα γιαυτό σημαντικό ρόλο παίζει η ΔΑΣΚΑΛΑ ΜΑΣ!!!, η Κατερίνα !
χαραjpg.jpg

[[html]]
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-W3CDTD XHTML 1.1//EN" "xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xml:lang="en"><head><meta name="author" content="Created with Hot Potatoes by Half-Baked Software, registered to dd."></meta><meta name="keywords" content="Hot Potatoes, Hot Potatoes, Half-Baked Software, Windows, University of Victoria"></meta>

<link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" />
<meta name="DC:Creator" content="dd" />
<meta name="DC:Title" content="&#x03A7;&#x03C1;&#x03B9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03CD;&#x03B3;&#x03B5;&#x03BD;&#x03BD;&#x03B1;" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<title>
&#x03A7;&#x03C1;&#x03B9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03CD;&#x03B3;&#x03B5;&#x03BD;&#x03BD;&#x03B1;
</title>

<!— Made with executable version 6.3 Release 0 Build 4 —>

<!— The following insertion allows you to add your own code directly to this head tag from the configuration screen —>

<style type="text/css">

/* This is the CSS stylesheet used in the exercise. */
/* Elements in square brackets are replaced by data based on configuration settings when the exercise is built. */

/* BeginCorePageCSS */

/* Made with executable version 6.3 Release 0 Build 4 */

/* Hack to hide a nested Quicktime player from IE, which can't handle it. */

  • html object.MediaPlayerNotForIE {

display: none;
}

body{
font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
background-color: #ff0080;
color: #000000;

margin-right: 5%;
margin-left: 5%;
font-size: small;
}

p{
text-align: left;
margin: 0px;
font-size: 100%;
}

table,div,span,td{
font-size: 100%;
color: #000000;
}

div.Titles{
padding: 0.5em;;
text-align: center;
color: #000000;
}

button{
font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
font-size: 100%;
display: inline;
}

.ExerciseTitle{
font-size: 140%;
color: #000000;
}

.ExerciseSubtitle{
font-size: 120%;
color: #000000;
}

div.StdDiv{
background-color: #FFFFFF;
text-align: center;
font-size: 100%;
color: #000000;
padding: 0.5em;
border-style: solid;
border-width: 1px 1px 1px 1px;
border-color: #000000;
margin-bottom: 1px;
}

/* EndCorePageCSS */

.RTLText{
text-align: right;
font-size: 150%;
direction: rtl;
font-family: "Simplified Arabic", "Traditional Arabic", "Times New Roman", Geneva,Arial,sans-serif;
}

.CentredRTLText{
text-align: center;
font-size: 150%;
direction: rtl;
font-family: "Simplified Arabic", "Traditional Arabic", "Times New Roman", Geneva,Arial,sans-serif;
}

button p.RTLText{
text-align: center;
}

.RTLGapBox{
text-align: right;
font-size: 150%;
direction: rtl;
font-family: "Times New Roman", Geneva,Arial,sans-serif;
}

.Guess{
font-weight: bold;
}

.CorrectAnswer{
font-weight: bold;
}

div#Timer{
padding: 0.25em;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
text-align: center;
color: #000000;
}

span#TimerText{
padding: 0.25em;
border-width: 1px;
border-style: solid;
font-weight: bold;
display: none;
color: #000000;
}

span.Instructions{

}

div.ExerciseText{

}

.FeedbackText, .FeedbackText span.CorrectAnswer, .FeedbackText span.Guess, .FeedbackText span.Answer{
color: #000000;
}

.LeftItem{
font-size: 100%;
color: #000000;
text-align: left;
}

.RightItem{
font-weight: bold;
font-size: 100%;
color: #000000;
}

span.CorrectMark{

}

input, textarea{
font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
font-size: 120%;
}

select{
font-size: 100%;
}

div.Feedback {
background-color: #ff0080;
left: 33%;
width: 34%;
top: 33%;
z-index: 1;
border-style: solid;
border-width: 1px;
padding: 5px;
text-align: center;
color: #000000;
position: absolute;
display: none;
font-size: 100%;
}

div.ExerciseDiv{
color: #000000;
}

/* JMatch flashcard styles */
table.FlashcardTable{
background-color: transparent;
color: #000000;
border-color: #000000;
margin-left: 5%;
margin-right: 5%;
margin-top: 2em;
margin-bottom: 2em;
width: 90%;
position: relative;
text-align: center;
padding: 0px;
}

table.FlashcardTable tr{
border-style: none;
margin: 0px;
padding: 0px;
background-color: #FFFFFF;
}

table.FlashcardTable td.Showing{
font-size: 140%;
text-align: center;
width: 50%;
display: table-cell;
padding: 2em;
margin: 0px;
border-style: solid;
border-width: 1px;
color: #000000;
background-color: #FFFFFF;
}

table.FlashcardTable td.Hidden{
display: none;
}

/* JMix styles */
div#SegmentDiv{
margin-top: 2em;
margin-bottom: 2em;
text-align: center;
}

a.ExSegment{
font-size: 120%;
font-weight: bold;
text-decoration: none;
color: #000000;
}

span.RemainingWordList{
font-style: italic;
}

div.DropLine {
position: absolute;
text-align: center;
border-bottom-style: solid;
border-bottom-width: 1px;
border-bottom-color: #000000;
width: 80%;
}

/* JCloze styles */

.ClozeWordList{
text-align: center;
font-weight: bold;
}

div.ClozeBody{
text-align: left;
margin-top: 2em;
margin-bottom: 2em;
line-height: 2.0
}

span.GapSpan{
font-weight: bold;
}

/* JCross styles */

table.CrosswordGrid{
margin: auto auto 1em auto;
border-collapse: collapse;
padding: 0px;
background-color: #000000;
}

table.CrosswordGrid tbody tr td{
width: 1.5em;
height: 1.5em;
text-align: center;
vertical-align: middle;
font-size: 140%;
padding: 1px;
margin: 0px;
border-style: solid;
border-width: 1px;
border-color: #000000;
color: #000000;
}

table.CrosswordGrid span{
color: #000000;
}

table.CrosswordGrid td.BlankCell{
background-color: #000000;
color: #000000;
}

table.CrosswordGrid td.LetterOnlyCell{
text-align: center;
vertical-align: middle;
background-color: #ffffff;
color: #000000;
font-weight: bold;
}

table.CrosswordGrid td.NumLetterCell{
text-align: left;
vertical-align: top;
background-color: #ffffff;
color: #000000;
padding: 1px;
font-weight: bold;
}

.NumLetterCellText{
cursor: pointer;
color: #000000;
}

.GridNum{
vertical-align: super;
font-size: 66%;
font-weight: bold;
text-decoration: none;
color: #000000;
}

.GridNum:hover, .GridNum:visited{
color: #000000;
}

table#Clues{
margin: auto;
vertical-align: top;
}

table#Clues td{
vertical-align: top;
}

table.ClueList{
margin: auto;
}

td.ClueNum{
text-align: right;
font-weight: bold;
vertical-align: top;
}

td.Clue{
text-align: left;
}

div#ClueEntry{
text-align: left;
margin-bottom: 1em;
}

/* Keypad styles */

div.Keypad{
text-align: center;
display: none; /* initially hidden, shown if needed */
margin-bottom: 0.5em;
}

div.Keypad button{
font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
font-size: 120%;
background-color: #ffffff;
color: #000000;
width: 2em;
}

/* JQuiz styles */

div.QuestionNavigation{
text-align: center;
}

.QNum{
margin: 0em 1em 0.5em 1em;
font-weight: bold;
vertical-align: middle;
}

textarea{
font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
}

.QuestionText{
text-align: left;
margin: 0px;
font-size: 100%;
}

.Answer{
font-size: 120%;
letter-spacing: 0.1em;
}

.PartialAnswer{
font-size: 120%;
letter-spacing: 0.1em;
color: #000000;
}

.Highlight{
color: #000000;
background-color: #ffff00;
font-weight: bold;
font-size: 120%;
}

ol.QuizQuestions{
text-align: left;
list-style-type: none;
}

li.QuizQuestion{
padding: 1em;
border-style: solid;
border-width: 0px 0px 1px 0px;
}

ol.MCAnswers{
text-align: left;
list-style-type: upper-alpha;
padding: 1em;
}

ol.MCAnswers li{
margin-bottom: 1em;
}

ol.MSelAnswers{
text-align: left;
list-style-type: lower-alpha;
padding: 1em;
}

div.ShortAnswer{
padding: 1em;
}

.FuncButton {
text-align: center;
border-style: solid;

border-left-color: #ffffff;
border-top-color: #ffffff;
border-right-color: #7f7f7f;
border-bottom-color: #7f7f7f;
color: #000000;
background-color: #FFFFFF;

border-width: 2px;
padding: 3px 6px 3px 6px;
cursor: pointer;
}

.FuncButtonUp {
color: #FFFFFF;
text-align: center;
border-style: solid;

border-left-color: #ffffff;
border-top-color: #ffffff;
border-right-color: #7f7f7f;
border-bottom-color: #7f7f7f;

background-color: #000000;
color: #FFFFFF;
border-width: 2px;
padding: 3px 6px 3px 6px;
cursor: pointer;
}

.FuncButtonDown {
color: #FFFFFF;
text-align: center;
border-style: solid;

border-left-color: #7f7f7f;
border-top-color: #7f7f7f;
border-right-color: #ffffff;
border-bottom-color: #ffffff;
background-color: #000000;
color: #FFFFFF;

border-width: 2px;
padding: 3px 6px 3px 6px;
cursor: pointer;
}

/*BeginNavBarStyle*/

div.NavButtonBar{
background-color: #00ff40;
text-align: center;
margin: 2px 0px 2px 0px;
clear: both;
font-size: 100%;
}

.NavButton {
border-style: solid;

border-left-color: #7fff9f;
border-top-color: #7fff9f;
border-right-color: #007f20;
border-bottom-color: #007f20;
background-color: #00ff40;
color: #ffffff;

border-width: 2px;
cursor: pointer;
}

.NavButtonUp {
border-style: solid;

border-left-color: #7fff9f;
border-top-color: #7fff9f;
border-right-color: #007f20;
border-bottom-color: #007f20;
color: #00ff40;
background-color: #ffffff;

border-width: 2px;
cursor: pointer;
}

.NavButtonDown {
border-style: solid;

border-left-color: #007f20;
border-top-color: #007f20;
border-right-color: #7fff9f;
border-bottom-color: #7fff9f;
color: #00ff40;
background-color: #ffffff;

border-width: 2px;
cursor: pointer;
}

/*EndNavBarStyle*/

a{
color: #0000FF;
}

a:visited{
color: #0000CC;
}

a:hover{
color: #0000FF;
}

div.CardStyle {
position: absolute;
font-family: Geneva,Arial,sans-serif;
font-size: 100%;
padding: 5px;
border-style: solid;
border-width: 1px;
color: #000000;
background-color: #FFFFFF;
left: -50px;
top: -50px;
overflow: visible;
}

.rtl{
text-align: right;
font-size: 140%;
}

</style>

<script type="text/javascript">

//<![CDATA[

<!—

function Client(){
//if not a DOM browser, hopeless
this.min = false; if (document.getElementById){this.min = true;};

this.ua = navigator.userAgent;
this.name = navigator.appName;
this.ver = navigator.appVersion;

//Get data about the browser
this.mac = (this.ver.indexOf('Mac') != -1);
this.win = (this.ver.indexOf('Windows') != -1);

//Look for Gecko
this.gecko = (this.ua.indexOf('Gecko') > 1);
if (this.gecko){
this.geckoVer = parseInt(this.ua.substring(this.ua.indexOf('Gecko')+6, this.ua.length));
if (this.geckoVer < 20020000){this.min = false;}
}

//Look for Firebird
this.firebird = (this.ua.indexOf('Firebird') > 1);

//Look for Safari
this.safari = (this.ua.indexOf('Safari') > 1);
if (this.safari){
this.gecko = false;
}

//Look for IE
this.ie = (this.ua.indexOf('MSIE') > 0);
if (this.ie){
this.ieVer = parseFloat(this.ua.substring(this.ua.indexOf('MSIE')+5, this.ua.length));
if (this.ieVer < 5.5){this.min = false;}
}

//Look for Opera
this.opera = (this.ua.indexOf('Opera') > 0);
if (this.opera){
this.operaVer = parseFloat(this.ua.substring(this.ua.indexOf('Opera')+6, this.ua.length));
if (this.operaVer < 7.04){this.min = false;}
}
if (this.min == false){
alert('Your browser may not be able to handle this page.');
}

//Special case for the horrible ie5mac
this.ie5mac = (this.ie&&this.mac&&(this.ieVer<6));
}

var C = new Client();

for (prop in C){
alert(prop + ': ' + C[prop]);
//}

//CODE FOR HANDLING NAV BUTTONS AND FUNCTION BUTTONS

//[strNavBarJS]
function NavBtnOver(Btn){
if (Btn.className != 'NavButtonDown'){Btn.className = 'NavButtonUp';}
}

function NavBtnOut(Btn){
Btn.className = 'NavButton';
}

function NavBtnDown(Btn){
Btn.className = 'NavButtonDown';
}
//[/strNavBarJS]

function FuncBtnOver(Btn){
if (Btn.className != 'FuncButtonDown'){Btn.className = 'FuncButtonUp';}
}

function FuncBtnOut(Btn){
Btn.className = 'FuncButton';
}

function FuncBtnDown(Btn){
Btn.className = 'FuncButtonDown';
}

function FocusAButton(){
if (document.getElementById('CheckButton1') != null){
document.getElementById('CheckButton1').focus();
}
else{
if (document.getElementById('CheckButton2') != null){
document.getElementById('CheckButton2').focus();
}
else{
document.getElementsByTagName('button')[0].focus();
}
}
}

//CODE FOR HANDLING DISPLAY OF POPUP FEEDBACK BOX

var topZ = 1000;

function ShowMessage(Feedback){
var Output = Feedback + '<br /><br />';
document.getElementById('FeedbackContent').innerHTML = Output;
var FDiv = document.getElementById('FeedbackDiv');
topZ++;
FDiv.style.zIndex = topZ;
FDiv.style.top = TopSettingWithScrollOffset(30) + 'px';

FDiv.style.display = 'block';

ShowElements(false, 'input');
ShowElements(false, 'select');
ShowElements(false, 'object');
ShowElements(true, 'object', 'FeedbackContent');

//Focus the OK button
setTimeout("document.getElementById('FeedbackOKButton').focus()", 50);

//
}

function ShowElements(Show, TagName, ContainerToReverse){
// added third argument to allow objects in the feedback box to appear
IE bug — hide all the form elements that will show through the popup
FF on Mac bug : doesn't redisplay objects whose visibility is set to visible
//unless the object's display property is changed

//get container object (by Id passed in, or use document otherwise)
TopNode = document.getElementById(ContainerToReverse);
var Els;
if (TopNode != null) {
Els = TopNode.getElementsByTagName(TagName);
} else {
Els = document.getElementsByTagName(TagName);
}

for (var i=0; i<Els.length; i++){
if (TagName == "object") {
//manipulate object elements in all browsers
if (Show == true){
Els[i].style.visibility = 'visible';
//get Mac FireFox to manipulate display, to force screen redraw
if (C.mac && C.gecko) {Els[i].style.display = '';}
}
else{
Els[i].style.visibility = 'hidden';
if (C.mac && C.gecko) {Els[i].style.display = 'none';}
}
}
else {
// tagName is either input or select (that is, Form Elements)
// ie6 has a problem with Form elements, so manipulate those
if (C.ie) {
if (C.ieVer < 7) {
if (Show == true){
Els[i].style.visibility = 'visible';
}
else{
Els[i].style.visibility = 'hidden';
}
}
}
}
}
}

function HideFeedback(){
document.getElementById('FeedbackDiv').style.display = 'none';
ShowElements(true, 'input');
ShowElements(true, 'select');
ShowElements(true, 'object');
if (Finished == true){
Finish();
}
}

//GENERAL UTILITY FUNCTIONS AND VARIABLES

PAGE DIMENSION FUNCTIONS
function PageDim(){
Get the page width and height
this.W = 600;
this.H = 400;
this.W = document.getElementsByTagName('body')[0].clientWidth;
this.H = document.getElementsByTagName('body')[0].clientHeight;
}

var pg = null;

function GetPageXY(El) {
var XY = {x: 0, y: 0};
while(El){
XY.x += El.offsetLeft;
XY.y += El.offsetTop;
El = El.offsetParent;
}
return XY;
}

function GetScrollTop(){
if (typeof(window.pageYOffset) == 'number'){
return window.pageYOffset;
}
else{
if ((document.body)&&(document.body.scrollTop)){
return document.body.scrollTop;
}
else{
if ((document.documentElement)&&(document.documentElement.scrollTop)){
return document.documentElement.scrollTop;
}
else{
return 0;
}
}
}
}

function GetViewportHeight(){
if (typeof window.innerHeight != 'undefined'){
return window.innerHeight;
}
else{
if (((typeof document.documentElement != 'undefined')&&(typeof document.documentElement.clientHeight !=
'undefined'))&&(document.documentElement.clientHeight != 0)){
return document.documentElement.clientHeight;
}
else{
return document.getElementsByTagName('body')[0].clientHeight;
}
}
}

function TopSettingWithScrollOffset(TopPercent){
var T = Math.floor(GetViewportHeight() * (TopPercent/100));
return GetScrollTop() + T;
}

//CODE FOR AVOIDING LOSS OF DATA WHEN BACKSPACE KEY INVOKES history.back()
var InTextBox = false;

function SuppressBackspace(e){
if (InTextBox == true){return;}
if (C.ie) {
thisKey = window.event.keyCode;
}
else {
thisKey = e.keyCode;
}

var Suppress = false;

if (thisKey == 8) {
Suppress = true;
}

if (Suppress == true){
if (C.ie){
window.event.returnValue = false;
window.event.cancelBubble = true;
}
else{
e.preventDefault();
}
}
}

if (C.ie){
document.attachEvent('onkeydown',SuppressBackspace);
window.attachEvent('onkeydown',SuppressBackspace);
}
else{
if (window.addEventListener){
window.addEventListener('keypress',SuppressBackspace,false);
}
}

function ReduceItems(InArray, ReduceToSize){
var ItemToDump=0;
var j=0;
while (InArray.length > ReduceToSize){
ItemToDump = Math.floor(InArray.length*Math.random());
InArray.splice(ItemToDump, 1);
}
}

function Shuffle(InArray){
var Num;
var Temp = new Array();
var Len = InArray.length;

var j = Len;

for (var i=0; i<Len; i++){
Temp[i] = InArray[i];
}

for (i=0; i<Len; i++){
Num = Math.floor(j * Math.random());
InArray[i] = Temp[Num];

for (var k=Num; k < (j-1); k++) {
Temp[k] = Temp[k+1];
}
j—;
}
return InArray;
}

function WriteToInstructions(Feedback) {
document.getElementById('InstructionsDiv').innerHTML = Feedback;

}

function EscapeDoubleQuotes(InString){
return InString.replace(/"/g, '&quot;')
}

function TrimString(InString){
var x = 0;

if (InString.length != 0) {
while ((InString.charAt(InString.length - 1) == '\u0020') || (InString.charAt(InString.length - 1) == '\u000A') || (InString.charAt(InString.length - 1) == '\u000D')){
InString = InString.substring(0, InString.length - 1)
}

while ((InString.charAt(0) == '\u0020') || (InString.charAt(0) == '\u000A') || (InString.charAt(0) == '\u000D')){
InString = InString.substring(1, InString.length)
}

while (InString.indexOf(' ') != -1) {
x = InString.indexOf(' ')
InString = InString.substring(0, x) + InString.substring(x+1, InString.length)
}

return InString;
}

else {
return '';
}
}

function FindLongest(InArray){
if (InArray.length < 1){return -1;}

var Longest = 0;
for (var i=1; i<InArray.length; i++){
if (InArray[i].length > InArray[Longest].length){
Longest = i;
}
}
return Longest;
}

//UNICODE CHARACTER FUNCTIONS
function IsCombiningDiacritic(CharNum){
var Result = (((CharNum >= 0x0300)&&(CharNum <= 0x370))||((CharNum >= 0x20d0)&&(CharNum <= 0x20ff)));
Result = Result || (((CharNum >= 0x3099)&&(CharNum <= 0x309a))||((CharNum >= 0xfe20)&&(CharNum <= 0xfe23)));
return Result;
}

function IsCJK(CharNum){
return ((CharNum >= 0x3000)&&(CharNum < 0xd800));
}

SETUP FUNCTIONS
BROWSER WILL REFILL TEXT BOXES FROM CACHE IF NOT PREVENTED
function ClearTextBoxes(){
var NList = document.getElementsByTagName('input');
for (var i=0; i<NList.length; i++){
if ((NList[i].id.indexOf('Guess') > -1)||(NList[i].id.indexOf('Gap') > -1)){
NList[i].value = '';
}
if (NList[i].id.indexOf('Chk') > -1){
NList[i].checked = '';
}
}
}

//EXTENSION TO ARRAY OBJECT
function Array_IndexOf(Input){
var Result = -1;
for (var i=0; i<this.length; i++){
if (this[i] == Input){
Result = i;
}
}
return Result;
}
Array.prototype.indexOf = Array_IndexOf;

//IE HAS RENDERING BUG WITH BOTTOM NAVBAR
function RemoveBottomNavBarForIE(){
if ((C.ie)&&(document.getElementById('Reading') != null)){
if (document.getElementById('BottomNavBar') != null){
document.getElementById('TheBody').removeChild(document.getElementById('BottomNavBar'));
}
}
}

//HOTPOTNET-RELATED CODE

var HPNStartTime = (new Date()).getTime();
var SubmissionTimeout = 30000;
var Detail = ''; //Global that is used to submit tracking data

function Finish(){
//If there's a form, fill it out and submit it
if (document.store != null){
Frm = document.store;
Frm.starttime.value = HPNStartTime;
Frm.endtime.value = (new Date()).getTime();
Frm.mark.value = Score;
Frm.detail.value = Detail;
Frm.submit();
}
}

//JQUIZ CORE JAVASCRIPT CODE

var CurrQNum = 0;
var CorrectIndicator = ':-)';
var IncorrectIndicator = 'X';
var YourScoreIs = 'Your score is ';

//New for 6.2.2.0
var CompletedSoFar = 'Questions completed so far: ';
var ExerciseCompleted = 'You have completed the exercise.';
var ShowCompletedSoFar = true;

var ContinuousScoring = true;
var CorrectFirstTime = 'Questions answered correctly first time: ';
var ShowCorrectFirstTime = true;
var ShuffleQs = false;
var ShuffleAs = false;
var DefaultRight = 'Correct!';
var DefaultWrong = 'Sorry! Try again.';
var QsToShow = 3;
var Score = 0;
var Finished = false;
var Qs = null;
var QArray = new Array();
var ShowingAllQuestions = false;
var ShowAllQuestionsCaption = 'Show all questions';
var ShowOneByOneCaption = 'Show questions one by one';
var State = new Array();
var Feedback = '';
var TimeOver = false;
var strInstructions = '';
var Locked = false;

The following variable can be used to add a message explaining that
the question is finished, so no further marking will take place.
var strQuestionFinished = '';

function CompleteEmptyFeedback(){
var QNum, ANum;
for (QNum=0; QNum<I.length; QNum++){
//Only do this if not multi-select
if (I[QNum][2] != '3'){
for (ANum = 0; ANum<I[QNum][3].length; ANum++){
if (I[QNum][3][ANum][1].length < 1){
if (I[QNum][3][ANum][2] > 0){
I[QNum][3][ANum][1] = DefaultRight;
}
else{
I[QNum][3][ANum][1] = DefaultWrong;
}
}
}
}
}
}

function SetUpQuestions(){
var AList = new Array();
var QList = new Array();
var i, j;
Qs = document.getElementById('Questions');
while (Qs.getElementsByTagName('li').length > 0){
QList.push(Qs.removeChild(Qs.getElementsByTagName('li')[0]));
}
var DumpItem = 0;
if (QsToShow > QList.length){
QsToShow = QList.length;
}
while (QsToShow < QList.length){
DumpItem = Math.floor(QList.length*Math.random());
for (j=DumpItem; j<(QList.length-1); j++){
QList[j] = QList[j+1];
}
QList.length = QList.length-1;
}
if (ShuffleQs == true){
QList = Shuffle(QList);
}
if (ShuffleAs == true){
var As;
for (var i=0; i<QList.length; i++){
As = QList[i].getElementsByTagName('ol')[0];
if (As != null){
AList.length = 0;
while (As.getElementsByTagName('li').length > 0){
AList.push(As.removeChild(As.getElementsByTagName('li')[0]));
}
AList = Shuffle(AList);
for (j=0; j<AList.length; j++){
As.appendChild(AList[j]);
}
}
}
}

for (i=0; i<QList.length; i++){
Qs.appendChild(QList[i]);
QArray[QArray.length] = QList[i];
}

//Show the first item
QArray[0].style.display = '';

//Now hide all except the first item
for (i=1; i<QArray.length; i++){
QArray[i].style.display = 'none';
}
SetQNumReadout();

SetFocusToTextbox();
}

function SetFocusToTextbox(){
if there's a textbox, set the focus in it
if (QArray[CurrQNum].getElementsByTagName('input')[0] != null){
QArray[CurrQNum].getElementsByTagName('input')[0].focus();
and show a keypad if there is one
if (document.getElementById('CharacterKeypad') != null){
document.getElementById('CharacterKeypad').style.display = 'block';
}
}
else{
if (QArray[CurrQNum].getElementsByTagName('textarea')[0] != null){
QArray[CurrQNum].getElementsByTagName('textarea')[0].focus();
and show a keypad if there is one
if (document.getElementById('CharacterKeypad') != null){
document.getElementById('CharacterKeypad').style.display = 'block';
}
}
This added for 6.0.4.11: hide accented character buttons if no textbox
else{
if (document.getElementById('CharacterKeypad') != null){
document.getElementById('CharacterKeypad').style.display = 'none';
}
}
}
}

function ChangeQ(ChangeBy){
The following line prevents moving to another question until the current
question is answered correctly. Uncomment it to enable this behaviour.
// if (State[CurrQNum][0] == -1){return;}
if (((CurrQNum + ChangeBy) < 0)||((CurrQNum + ChangeBy) >= QArray.length)){return;}
QArray[CurrQNum].style.display = 'none';
CurrQNum += ChangeBy;
QArray[CurrQNum].style.display = '';
//Undocumented function added 10/12/2004
ShowSpecialReadingForQuestion();
SetQNumReadout();
SetFocusToTextbox();
}

var HiddenReadingShown = false;
function ShowSpecialReadingForQuestion(){
Undocumented function for showing specific reading text elements which change with each question
Added on 10/12/2004
if (document.getElementById('ReadingDiv') != null){
if (HiddenReadingShown == true){
document.getElementById('ReadingDiv').innerHTML = '';
}
if (QArray[CurrQNum] != null){
Fix for 6.0.4.25
var Children = QArray[CurrQNum].getElementsByTagName('div');
for (var i=0; i<Children.length; i++){
if (Children[i].className=="HiddenReading"){
document.getElementById('ReadingDiv').innerHTML = Children[i].innerHTML;
HiddenReadingShown = true;
Hide the ShowAllQuestions button to avoid confusion
if (document.getElementById('ShowMethodButton') != null){
document.getElementById('ShowMethodButton').style.display = 'none';
}
}
}
}
}
}

function SetQNumReadout(){
document.getElementById('QNumReadout').innerHTML = (CurrQNum+1) + ' / ' + QArray.length;
if ((CurrQNum+1) >= QArray.length){
if (document.getElementById('NextQButton') != null){
document.getElementById('NextQButton').style.visibility = 'hidden';
}
}
else{
if (document.getElementById('NextQButton') != null){
document.getElementById('NextQButton').style.visibility = 'visible';
}
}
if (CurrQNum <= 0){
if (document.getElementById('PrevQButton') != null){
document.getElementById('PrevQButton').style.visibility = 'hidden';
}
}
else{
if (document.getElementById('PrevQButton') != null){
document.getElementById('PrevQButton').style.visibility = 'visible';
}
}
}

var I=new Array();
I[0]=new Array();I[0][0]=100;
I[0][1]='';
I[0][2]='0';
I[0][3]=new Array();
I[0][3][0]=new Array('\u039A\u03B9\u03BD\u03B7\u03C4\u03AE','',0,0,1);
I[0][3][1]=new Array('\u0391\u03BA\u03AF\u03BD\u03B7\u03C4\u03B7','',1,100,1);
I[1]=new Array();I[1][0]=100;
I[1][1]='';
I[1][2]='0';
I[1][3]=new Array();
I[1][3][0]=new Array('!2 \u039F\u03BA\u03C4\u03C9\u03B2\u03C1\u03AF\u03BF\u03C5','',0,0,1);
I[1][3][1]=new Array('20 \u0391\u03C5\u03B3\u03BF\u03CD\u03C3\u03C4\u03BF\u03C5','',0,0,1);
I[1][3][2]=new Array('25 \u0394\u03B5\u03BA\u03B5\u03BC\u03B2\u03C1\u03AF\u03BF\u03C5','',1,100,1);
I[1][3][3]=new Array('25 \u039C\u03B1\u03C1\u03C4\u03AF\u03BF\u03C5','',0,0,1);
I[2]=new Array();I[2][0]=100;
I[2][1]='';
I[2][2]='0';
I[2][3]=new Array();
I[2][3][0]=new Array('\u03A4\u03B7\u03BD \u03B1\u03BD\u03AC\u03C3\u03C4\u03B1\u03C3\u03B7 \u03C4\u03BF\u03C5 \u03A7\u03C1\u03B9\u03C3\u03C4\u03BF\u03CD','',0,0,1);
I[2][3][1]=new Array('\u03A4\u03B7 \u03B3\u03AD\u03BD\u03BD\u03B7\u03C3\u03B7 \u03C4\u03B7\u03C3 \u03A0\u03B1\u03BD\u03B1\u03B3\u03AF\u03B1\u03C2','',0,0,1);
I[2][3][2]=new Array('\u03A4\u03B7 \u03B3\u03AD\u03BD\u03BD\u03B7\u03C3\u03B7 \u03C4\u03BF\u03C5 \u03A7\u03C1\u03B9\u03C3\u03C4\u03BF\u03CD','',1,100,1);

function StartUp(){
RemoveBottomNavBarForIE();

//If there's only one question, no need for question navigation controls
if (QsToShow < 2){
document.getElementById('QNav').style.display = 'none';
}

//Stash the instructions so they can be redisplayed
strInstructions = document.getElementById('InstructionsDiv').innerHTML;

CompleteEmptyFeedback();

SetUpQuestions();
ClearTextBoxes();
CreateStatusArray();

Check search string for q parameter
if (document.location.search.length > 0){
if (ShuffleQs == false){
var JumpTo = parseInt(document.location.search.substring(1,document.location.search.length))-1;
if (JumpTo <= QsToShow){
ChangeQ(JumpTo);
}
}
}
Undocumented function added 10/12/2004
ShowSpecialReadingForQuestion();
}

function ShowHideQuestions(){
FuncBtnOut(document.getElementById('ShowMethodButton'));
document.getElementById('ShowMethodButton').style.display = 'none';
if (ShowingAllQuestions == false){
for (var i=0; i<QArray.length; i++){
QArray[i].style.display = '';
}
document.getElementById('Questions').style.listStyleType = 'decimal';
document.getElementById('OneByOneReadout').style.display = 'none';
document.getElementById('ShowMethodButton').innerHTML = ShowOneByOneCaption;
ShowingAllQuestions = true;
}
else{
for (var i=0; i<QArray.length; i++){
if (i != CurrQNum){
QArray[i].style.display = 'none';
}
}
document.getElementById('Questions').style.listStyleType = 'none';
document.getElementById('OneByOneReadout').style.display = '';
document.getElementById('ShowMethodButton').innerHTML = ShowAllQuestionsCaption;
ShowingAllQuestions = false;
}
document.getElementById('ShowMethodButton').style.display = 'inline';
}

function CreateStatusArray(){
var QNum, ANum;
For each item in the item array
for (QNum=0; QNum<I.length; QNum++){
Check if the question still exists (hasn't been nuked by showing a random selection)
if (document.getElementById('Q_' + QNum) != null){
State[QNum] = new Array();
State[QNum][0] = -1; //Score for this q; -1 shows question not done yet
State[QNum][1] = new Array(); //answers
for (ANum = 0; ANum<I[QNum][3].length; ANum++){
State[QNum][1][ANum] = 0; //answer not chosen yet; when chosen, will store its position in the series of choices
}
State[QNum][2] = 0; //tries at this q so far
State[QNum][3] = 0; //incrementing percent-correct values of selected answers
State[QNum][4] = 0; //penalties incurred for hints
State[QNum][5] = ''; //Sequence of answers chosen by number
}
else{
State[QNum] = null;
}
}
}

function CheckMCAnswer(QNum, ANum, Btn){
//if question doesn't exist, bail
if (State[QNum].length < 1){return;}

//Get the feedback
Feedback = I[QNum][3][ANum][1];

Now show feedback and bail if question already complete
if (State[QNum][0] > -1){
Add an extra message explaining that the question
// is finished if defined by the user
if (strQuestionFinished.length > 0){Feedback += '<br />' + strQuestionFinished;}
Show the feedback
ShowMessage(Feedback);
New for 6.2.2.1: If you want to mark an answer as correct even when it's the final choice, uncomment this line.
// if (I[QNum][3][ANum][2] >= 1){Btn.innerHTML = CorrectIndicator;}else{Btn.innerHTML = IncorrectIndicator;}
return;
}

//Hide the button while processing
Btn.style.display = 'none';

//Increment the number of tries
State[QNum][2]++;

//Add the percent-correct value of this answer
State[QNum][3] += I[QNum][3][ANum][3];

//Store the try number in the answer part of the State array, for tracking purposes
State[QNum][1][ANum] = State[QNum][2];
if (State[QNum][5].length > 0){State[QNum][5] += ' | ';}
State[QNum][5] += String.fromCharCode(65+ANum);

Should this answer be accepted as correct?
if (I[QNum][3][ANum][2] < 1){
It's wrong

//Mark the answer
Btn.innerHTML = IncorrectIndicator;

//Remove any previous score unless exercise is finished (6.0.3.8+)
if (Finished == false){
WriteToInstructions(strInstructions);
}

Check whether this leaves just one MC answer unselected, in which case the Q is terminated
var RemainingAnswer = FinalAnswer(QNum);
if (RemainingAnswer > -1){
Behave as if the last answer had been selected, but give no credit for it
//Increment the number of tries
State[QNum][2]++;

//Calculate the score for this question
CalculateMCQuestionScore(QNum);

Get the overall score and add it to the feedback
CalculateOverallScore();
New for 6.2.2.1
var QsDone = CheckQuestionsCompleted();
if ((ContinuousScoring == true)||(Finished == true)){
Feedback += '<br />' + YourScoreIs + ' ' + Score + '%.' + '<br />' + QsDone;
WriteToInstructions(YourScoreIs + ' ' + Score + '%.' + '<br />' + QsDone);
}
else{
WriteToInstructions(QsDone);
}
}
}
else{
It's right
Mark the answer
Btn.innerHTML = CorrectIndicator;

//Calculate the score for this question
CalculateMCQuestionScore(QNum);

//New for 6.2.2.0
var QsDone = CheckQuestionsCompleted();

//Get the overall score and add it to the feedback
if (ContinuousScoring == true){
CalculateOverallScore();
if ((ContinuousScoring == true)||(Finished == true)){
Feedback += '<br />' + YourScoreIs + ' ' + Score + '%.' + '<br />' + QsDone;
WriteToInstructions(YourScoreIs + ' ' + Score + '%.' + '<br />' + QsDone);
}
}
else{
WriteToInstructions(QsDone);
}
}

//Show the button again
Btn.style.display = 'inline';

//Finally, show the feedback
ShowMessage(Feedback);

//Check whether all questions are now done
CheckFinished();
}

function CalculateMCQuestionScore(QNum){
var Tries = State[QNum][2] + State[QNum][4]; //include tries and hint penalties
var PercentCorrect = State[QNum][3];
var TotAns = GetTotalMCAnswers(QNum);
var HintPenalties = State[QNum][4];

//Make sure it's not already complete

if (State[QNum][0] < 0){
Allow for Hybrids
if (HintPenalties >= 1){
State[QNum][0] = 0;
}
else{
This line calculates the score for this question
if (TotAns == 1){
State[QNum][0] = 1;
}
else{
State[QNum][0] = ((TotAns-((Tries*100)/State[QNum][3]))/(TotAns-1));
}
}
//Fix for Safari bug added for version 6.0.3.42 (negative infinity problem)
if ((State[QNum][0] < 0)||(State[QNum][0] == Number.NEGATIVE_INFINITY)){
State[QNum][0] = 0;
}
}
}

function GetTotalMCAnswers(QNum){
var Result = 0;
for (var ANum=0; ANum<I[QNum][3].length; ANum++){
if (I[QNum][3][ANum][4] == 1){ //This is an MC answer
Result++;
}
}
return Result;
}

function FinalAnswer(QNum){
var UnchosenAnswers = 0;
var FinalAnswer = -1;
for (var ANum=0; ANum<I[QNum][3].length; ANum++){
if (I[QNum][3][ANum][4] == 1){ //This is an MC answer
if (State[QNum][1][ANum] < 1){ //This answer hasn't been chosen yet
UnchosenAnswers++;
FinalAnswer = ANum;
}
}
}
if (UnchosenAnswers == 1){
return FinalAnswer;
}
else{
return -1;
}
}

function CalculateOverallScore(){
var TotalWeighting = 0;
var TotalScore = 0;

for (var QNum=0; QNum<State.length; QNum++){
if (State[QNum] != null){
if (State[QNum][0] > -1){
TotalWeighting += I[QNum][0];
TotalScore += (I[QNum][0] * State[QNum][0]);
}
}
}
if (TotalWeighting > 0){
Score = Math.floor((TotalScore/TotalWeighting)*100);
}
else{
if TotalWeighting is 0, no questions so far have any value, so
no penalty should be shown.
Score = 100;
}
}

New for 6.2.2.0
function CheckQuestionsCompleted(){
if (ShowCompletedSoFar == false){return '';}
var QsCompleted = 0;
for (var QNum=0; QNum<State.length; QNum++){
if (State[QNum] != null){
if (State[QNum][0] >= 0){
QsCompleted++;
}
}
}
Fixes for 6.2.2.2
if (QsCompleted >= QArray.length){
return ExerciseCompleted;
}
else{
return CompletedSoFar + ' ' + QsCompleted + '/' + QArray.length + '.';
}
}

function CheckFinished(){
var FB = '';
var AllDone = true;
for (var QNum=0; QNum<State.length; QNum++){
if (State[QNum] != null){
if (State[QNum][0] < 0){
AllDone = false;
}
}
}
if (AllDone == true){

//Report final score and submit if necessary
CalculateOverallScore();
FB = YourScoreIs + ' ' + Score + '%.';
if (ShowCorrectFirstTime == true){
var CFT = 0;
for (QNum=0; QNum<State.length; QNum++){
if (State[QNum] != null){
if (State[QNum][0] >= 1){
CFT++;
}
}
}
FB += '<br />' + CorrectFirstTime + ' ' + CFT + '/' + QsToShow;
}

//New for 6.2.2.0
FB += '<br />' + ExerciseCompleted;

WriteToInstructions(FB);

Finished == true;

TimeOver = true;
Locked = true;

Finished = true;
Detail = '<?xml version="1.0"?><hpnetresult><fields>';
for (QNum=0; QNum<State.length; QNum++){
if (State[QNum] != null){
if (State[QNum][5].length > 0){
Detail += '<field><fieldname>Question #' + (QNum+1) + '</fieldname><fieldtype>question-tracking</fieldtype><fieldlabel>Q ' + (QNum+1) + '</fieldlabel><fieldlabelid>QuestionTrackingField</fieldlabelid><fielddata>' + State[QNum][5] + '</fielddata></field>';
}
}
}
Detail += '</fields></hpnetresult>';
setTimeout('Finish()', SubmissionTimeout);
}

}

//—>

//]]>

</script>

</head>

<body onload="StartUp()" id="TheBody" >

<!— BeginTopNavButtons —>

<div class="NavButtonBar" id="TopNavBar">

<button class="NavButton" onfocus="NavBtnOver(this)" onblur="NavBtnOut(this)" onmouseover="NavBtnOver(this)" onmouseout="NavBtnOut(this)" onmousedown="NavBtnDown(this)" onmouseup="NavBtnOut(this)" onclick="location='contents.htm'; return false;"> Index </button>

<button class="NavButton" onfocus="NavBtnOver(this)" onblur="NavBtnOut(this)" onmouseover="NavBtnOver(this)" onmouseout="NavBtnOut(this)" onmousedown="NavBtnDown(this)" onmouseup="NavBtnOut(this)" onclick="location='nextpage.htm'; return false;">=&gt;</button>

</div>

<!— EndTopNavButtons —>

<div class="Titles">
<h2 class="ExerciseTitle">&#x03A7;&#x03C1;&#x03B9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03CD;&#x03B3;&#x03B5;&#x03BD;&#x03BD;&#x03B1;</h2>

<h3 class="ExerciseSubtitle">Quiz</h3>

</div>

<div id="InstructionsDiv" class="StdDiv">
<div id="Instructions"></div>
</div>

<div id="MainDiv" class="StdDiv">

<div id="QNav" class="QuestionNavigation">

<p style="text-align: right;">
<button id="ShowMethodButton" class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOver(this)" onclick="ShowHideQuestions(); return false;">Show all questions</button>
</p>

<div id="OneByOneReadout">
<button id="PrevQButton" class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOver(this)" onclick="ChangeQ(-1); return false;">&lt;=</button>

<span id="QNumReadout" class="QNum">&nbsp;</span>

<button id="NextQButton" class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOver(this)" onclick="ChangeQ(1); return false;">=&gt;</button>
<br />
</div>

</div>

<ol class="QuizQuestions" id="Questions">
<li class="QuizQuestion" id="Q_0" style="display: none;"><div class="QuestionText">&#x0395;&#x03AF;&#x03BD;&#x03B1;&#x03B9; &#x03BA;&#x03B9;&#x03BD;&#x03B7;&#x03C4;&#x03AE; &#x03AE; &#x03B1;&#x03BA;&#x03AF;&#x03BD;&#x03B7;&#x03C4;&#x03B7; &#x03B3;&#x03B9;&#x03BF;&#x03C1;&#x03C4;&#x03AE;;</div><ol class="MCAnswers"><li id="Q_0_0"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_0_0_Btn" onclick="CheckMCAnswer(0,0,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x039A;&#x03B9;&#x03BD;&#x03B7;&#x03C4;&#x03AE;</li><li id="Q_0_1"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_0_1_Btn" onclick="CheckMCAnswer(0,1,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x0391;&#x03BA;&#x03AF;&#x03BD;&#x03B7;&#x03C4;&#x03B7;</li></ol></li>

<li class="QuizQuestion" id="Q_1" style="display: none;"><div class="QuestionText">&#x03A0;&#x03CC;&#x03C4;&#x03B5; &#x03B3;&#x03B9;&#x03BF;&#x03C1;&#x03C4;&#x03AC;&#x03B6;&#x03BF;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B1;&#x03B9;;</div><ol class="MCAnswers"><li id="Q_1_0"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_1_0_Btn" onclick="CheckMCAnswer(1,0,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;!2 &#x039F;&#x03BA;&#x03C4;&#x03C9;&#x03B2;&#x03C1;&#x03AF;&#x03BF;&#x03C5;</li><li id="Q_1_1"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_1_1_Btn" onclick="CheckMCAnswer(1,1,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;20 &#x0391;&#x03C5;&#x03B3;&#x03BF;&#x03CD;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03C5;</li><li id="Q_1_2"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_1_2_Btn" onclick="CheckMCAnswer(1,2,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;25 &#x0394;&#x03B5;&#x03BA;&#x03B5;&#x03BC;&#x03B2;&#x03C1;&#x03AF;&#x03BF;&#x03C5;</li><li id="Q_1_3"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_1_3_Btn" onclick="CheckMCAnswer(1,3,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;25 &#x039C;&#x03B1;&#x03C1;&#x03C4;&#x03AF;&#x03BF;&#x03C5;</li></ol></li>
<li class="QuizQuestion" id="Q_2" style="display: none;"><div class="QuestionText">&#x03A4;&#x03B9; &#x03B3;&#x03B9;&#x03BF;&#x03C1;&#x03C4;&#x03AC;&#x03B6;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BC;&#x03B5;;</div><ol class="MCAnswers"><li id="Q_2_0"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_2_0_Btn" onclick="CheckMCAnswer(2,0,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x03A4;&#x03B7;&#x03BD; &#x03B1;&#x03BD;&#x03AC;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B1;&#x03C3;&#x03B7; &#x03C4;&#x03BF;&#x03C5; &#x03A7;&#x03C1;&#x03B9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03CD;</li><li id="Q_2_1"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_2_1_Btn" onclick="CheckMCAnswer(2,1,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x03A4;&#x03B7; &#x03B3;&#x03AD;&#x03BD;&#x03BD;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B7; &#x03C4;&#x03B7;&#x03C3; &#x03A0;&#x03B1;&#x03BD;&#x03B1;&#x03B3;&#x03AF;&#x03B1;&#x03C2;</li><li id="Q_2_2"><button class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" id="Q_2_2_Btn" onclick="CheckMCAnswer(2,2,this)">&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;</button>&nbsp;&nbsp;&#x03A4;&#x03B7; &#x03B3;&#x03AD;&#x03BD;&#x03BD;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B7; &#x03C4;&#x03BF;&#x03C5; &#x03A7;&#x03C1;&#x03B9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03CD;</li></ol></li></ol>

</div>

<div class="Feedback" id="FeedbackDiv">
<div class="FeedbackText" id="FeedbackContent"></div>
<button id="FeedbackOKButton" class="FuncButton" onfocus="FuncBtnOver(this)" onblur="FuncBtnOut(this)" onmouseover="FuncBtnOver(this)" onmouseout="FuncBtnOut(this)" onmousedown="FuncBtnDown(this)" onmouseup="FuncBtnOut(this)" onclick="HideFeedback(); return false;">&nbsp;OK&nbsp;</button>
</div>

<!— BeginBottomNavButtons —>

<div class="NavButtonBar" id="BottomNavBar">

<button class="NavButton" onfocus="NavBtnOver(this)" onblur="NavBtnOut(this)" onmouseover="NavBtnOver(this)" onmouseout="NavBtnOut(this)" onmousedown="NavBtnDown(this)" onmouseup="NavBtnOut(this)" onclick="location='contents.htm'; return false;"> Index </button>

<button class="NavButton" onfocus="NavBtnOver(this)" onblur="NavBtnOut(this)" onmouseover="NavBtnOver(this)" onmouseout="NavBtnOut(this)" onmousedown="NavBtnDown(this)" onmouseup="NavBtnOut(this)" onclick="location='nextpage.htm'; return false;">=&gt;</button>

</div>

<!— EndBottomNavButtons —>

<!— BeginSubmissionForm —>

<!— EndSubmissionForm —>

</body>

</html>

[[\html]]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License