Θα χρησιμοποιούσες υπολογιστές στη γλώσσα;
Forum » συζήτηση / συζήτηση » Θα χρησιμοποιούσες υπολογιστές στη γλώσσα;
Started by: mkaterinamkaterina
Date: 20 Jun 2008 16:49
Number of posts: 2
rss icon RSS: New posts
New Post
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License