Η γειτονιά μου
trial9.jpg

Γεννήθηκα στον Κουμπέ Ρεθύμνου. Μια γειτονιά με θέα τη θάλασσα και με αλματώδη οικιστική ανάπτυξη.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License