ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
giorgos.JPG

]]ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΟΛΑΚΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δημοσιεύσεις

Βιογραφικό Σημείωμα

ΠΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γωνιά 74100
Έγγαμος με δύο παιδιά Ν. Ρεθύμνης
Ημερ. γέννησης: 7-8-1968 Τηλ.: 28310-32.219
Τόπος γέννησης: Ρέθυμνο Κρήτης κιν.: 69.37.62.61.56.
Fax/Ε-mail: rg.cou.cde|kalopg#rg.cou.cde|kalopg

ΣΠΟΥΔΕΣ:
1986-1990: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, βαθμός: «Λίαν καλώς» 7,78.
1996-1999: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα του Π. Τ. Δ. Ε. Παν/μίου Κρήτης, βαθμός: Άριστα, θέμα εργασίας: «Διερεύνηση των μορφών διδακτικής αξιοποίησης πολυμεσικής εφαρμογής από τους φοιτητές του Δ΄ έτους του Π.Τ.Δ.Ε. όπως αυτή προκύπτει από τα σχέδια διδασκαλίας που συντάσσουν».
Καλοκαίρι 1997: Φοίτηση στο Newman College/Birmingham με το πρόγραμμα ERASMUS. Εκπόνηση εργασίας με θέμα «Βιβλιογραφική επισκόπηση της χρήσης των Η/Υ στην εκπαίδευση».
2003-2005: Δίπλωμα μετεκπαίδευσης, Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπ/σης «Μαρία Αμαριώτου», Παν/μίο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Π.Τ.Δ.Ε., βαθμός: «άριστα» 9,48.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

1995-1996: Αναπ/τής δάσκαλος στο 2/θ Δημ. Σχολείο Λιθινών Σητείας.
1996-1999: Δάσκαλος με οργανική θέση στο 1/θ Δημ. Σχολείο Χαρκίων Ν. Ρεθύμνης.
1999-2000: Δάσκαλος στο 6/θ Δημ. Σχολείο Σπηλίου Ν. Ρεθύμνης.
2000-2003: Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Αγωγής Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνης.
2005-2006 Αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
2006-2007 Δάσκαλος στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο Γωνιάς Ρεθύμνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

1. Πολάκης Γ. (1998)
Εκπόνηση και έκδοση περιβαλλοντικής εργασίας με τίτλο «Κτηνοτροφικό λεξικό», Ρέθυμνο.

2. Τζωρτζακάκης Γ. - Πολάκης Γ. (1999)
«Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Προβληματισμοί από τη σκοπιά των Εκπαιδευτικών».
Δημοσίευση στο Σύγχρονη Εκπαίδευση, 108/109, Ιούλιος-Αύγουστος 1999.

3. Τζωρτζακάκης Γ. - Πολάκης Γ. (1999)
«Μορφές διδακτικής αξιοποίησης πολυμεσικής εφαρμογής από φοιτητές Παιδαγωγικού Τμήματος»
Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση με διεθνή συμμετοχή, Π.Τ.Δ.Ε Παν/μίου Κρήτης, Τμήμα Μαθηματικών, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ρέθυμνο, Οκτώβριος 1999.

4. Τζωρτζακάκης Γ. - Μιτσούλης Χ. - Πολάκης Γ. (2002)
«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στις ΤΠΕ. Ο Πίθος των Δαναΐδων. Σκέψεις για μια διαφορετική προσέγγιση βασισμένη στις ‘πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών’».
Ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Ε.Τ.Π.Ε., Ρόδος, Σεπτέμβριος 2002.
Δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου, Καστανιώτης, Αθήνα, (χ.χ.ε.)

5. Στρατιδάκης Χ. – Πολάκης Γ. (2002)
Επιμέλεια έκδοσης των πρακτικών της 4ης Παγκρήτιας Συνάντησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Ρέθυμνο.

6. Πολάκης Γ. (2003)
«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μετασχηματισμός των ατομικών πρακτικών τους».
Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία, Παν/μιο Αιγαίου, Ρόδος, Μάιος 2003.

7. Καρασαββίδης Η. - Πολάκης Γ. (2004)
«Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ΤΠΕ και πρακτικών γνώσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης. Μία μελέτη περίπτωσης στα πλαίσια μιας εικονικής κοινότητας»
Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή για την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδακτική πράξη, ΕΤΠΕ, Σύρος, 2004.
Δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2004.

8. Τζωρτζακάκης Γ. - Πολάκης Γ. (2005)
«Οι πολιτισμικοί Μύθοι και πώς αυτοί διαμορφώνουν την ταυτότητα του εκπαιδευτικού».
Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολιτικής Ψυχολογίας με διεθνή συμμετοχή, Παν/μιο Κρήτης, Τμήμα Ψυχολογίας, Ρέθυμνο, Μάιος 2005.

9. Στρατιδάκης Χ. – Πολάκης Γ. (2005)
Επιμέλεια έκδοσης των πρακτικών της 5ης Παγκρήτιας Συνάντησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Ρέθυμνο.

10 Τζωρτζακάκης Γ. - Πολάκης Γ. (2006)
Μελετώντας τη Σχέση των Εκπαιδευτικών και των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αναδεικνύοντας τη Σκοπιά του Υποκειμένου.(υπό έκδοση σε συλλογικό τόμο)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License