Μήπως έχουμε ήδη αργήσει;

Η φανταστική χώρα Φούμπαρ, είχε υψηλά επιτεύγματα στην επιστήμη και την οικονομία χωρίς κανένα είδος γραφής. Μια μέρα, εφευρέθηκαν τα μολύβια και το χαρτί. Επιστήμονες, επιχειρηματίες και άλλοι, αμέσως υιοθέτησαν τη νέα τεχνολογία. Τελικά οι εκπαιδευτικοί άρχισαν να αναρωτιούνται αν θα έπρεπε να εισαχθεί στα σχολεία. Διαφωνίες ξεκίνησαν για το αν αυτό θα έπρεπε να γίνει με την τοποθέτηση λίγων μολυβιών σε κάθε τάξη ή με την εισαγωγή ενός εργαστηρίου μολυβιών σε κάθε σχολείο”.

Papert, S. (2006). Minding Change. Essay Review of Changing Minds: Computers, Learning, and Literacy by Andrea diSessa. Human Development 2006;49:239–247.


και κάτι ακόμη. Ιδέες!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License