Γιώργος Τρούλης
DSCN0322.JPG

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προσωπικές πληροφορίες

• Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Τρούλης
• Οικογενειακή κατάσταση:Άγαμος
• Εθνικότητα: Ελληνική
• Τόπος γέννησης: Ηράκλειο - Κρήτης
• Επάγγελμα: Δάσκαλος
• Ιστοσελίδα: http://geotr.wikidot.com

Σπουδές:

2006 – 2009
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Τομέας: Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
Αντικείμενο: Αγωγή του λόγου (θεατρολογία)
Θέμα: Το θέατρο ως μέσο προπαγάνδας κατά τη μεταξική δικτατορία
Βαθμός Μεταπτυχιακού Τίτλου: Άριστα 9

2003-2006
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
Βαθμός πτυχίου: Άριστα 9,02

1998-2001
ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ
Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς 7,94

2002-2004
ΩΔΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Βαθμός διπλώματος: Άριστα

1996-2002
ΩΔΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΤΥΧΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Βαθμός πτυχίου: Άριστα

Απρίλιος 2000-Αύγουστος 2000
ΚΕΚ της ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. σε συνεργασία με το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ και την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ.
Εμπορικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Λιανικής, διάρκειας 400 ωρών

Επαγγελματική εμπειρία:

2006-2007: 8ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου (Γ τάξη)
2007-2008: 2/θ Δημοτικό Σχολείο Βενίου (Α-Γ-Δ τάξεις και προϊστάμενος του σχολείου)
2008-2009: 6/θ Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής (Ε τάξη)
2009-2010: 6ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου (Ε τάξη)

Μέλος οργανωτικής επιτροπής συνεδρίων:

15-18 Οκτωβρίου 2009- Διεθνές συνέδριο
Hellenic and Turkish Culture

15-17 Απριλίου 2005 – Πανελλήνιο Συνέδριο
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Μ-Δ.Ο.Ε.
«Εκπαίδευση και Κοινωνία στο σύγχρονο κόσμο: Παιδαγωγικά Τμήματα - 20 χρόνια μετά».

5-7 Νοεμβρίου 2004- Διεθνές Συνέδριο
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
«Εκπαίδευση και Κοινωνία στο Σύγχρονο Κόσμο»

Συμμετοχή σε συνέδρια με εισήγηση:

15-18 Οκτωβρίου 2009- Διεθνές συνέδριο
Hellenic and Turkish Culture
Θέμα εισήγησης: «The popular ritual of “bread” preparation in Crete»

Συμμετοχή σε συνέδρια ως γραμματειακή υποστήριξη:

13 – 15 Ιουλίου 2006
Department of Primary Education School of Education University of Crete.
27th International Comference of Stress and Anxiety Research Society (STAR).
«Stress and Anxiety»

23-24 Οκτωβρίου 2004
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης-Διδασκαλείο Δ.Ε. «Μαρία Αμαριώτου»-Περιοδικό «Επιστήμες Αγωγής».
1η Πανελλήνια Διημερίδα με διεθνή συμμετοχή: «Δια βίου και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στην κοινωνία της πληροφορίας».

20-21 Σεπτεμβρίου 2004
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης- EERA.
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Εκπαιδευτικής Έρευνας της EERA με θέμα :
«European Conference on educational Research – Crete 2004»

Παρακολούθηση εργασιών συνεδρίων (παιδαγωγικών,ψυχολογίας, πολιτικών επιστημών, κοινωνιολογίας, Ιατρικής και άλλων επιστημών)

Συνδικαλιστική δράση:

2004-2005: Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

2007-2009: Πρόεδρος του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Συγγραφικό έργο
1. Αρθρογραφία:

 • Μια διαφορετική θέαση και προοπτική του ελληνικού σχολείου (Δημοσίευση στα Ρεθεμνιώτικα Νέα, 26/01/2010)

και στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες:

 • Πτυχίο: μέσο επαγγελματικής αποκατάστασης ή πιστοποίηση γνώσεων; (Δημοσίευση στα Ρεθεμνιώτικα Νέα, 09/02/2010)

και στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες:

 • Οι νέες τεχνολογίες και το μάθημα της Γεωγραφίας -το παράδειγμα του GPS- (Δημοσίευση στα Ρεθεμνιώτικα Νέα, 23/02/2010)

και στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες:

 • "Σήμα κατατεθέν" των σχολικών βιβλίων: η κουκουβάγια ή ο μπούφος; (Δημοσίευση στα Ρεθεμνιώτικα Νέα, 10/03/2010)

και στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες:

 • Το «Νέο Σχολείο» ως προκρούστεια κλίνη (Δημοσίευση: Ρεθεμνιώτικα Νέα 31/03/2010, Νέα Κρήτη 07/04/2010)

και στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες:

 • «Όχι» στις προτεινόμενες εκπαιδευτικές αλχημείες (Δημοσίευση στη Νέα Κρήτη 13/04/2010)

και στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες:

 • «Κοινωνικό» το εκπαιδευτικό πρόβλημα (Δημοσίευση Ρεθεμνιώτικα Νέα 27/04/2010, Νέα Κρήτη 20/05/2010)

και στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες:

 • Η Διαμόρφωση μιας Νέας κοινωνικοπολιΤικής Ελλάδας (Δημοσίευση: Ρεθεμνιώτικα Νέα 11/05/2010, Νέα Κρήτη 12/05/2010)

και στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες:

 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η σημερινή “εκπαιδευτική πολιτική” της Ελλάδας (Δημοσίευση: Ρεθεμνιώτικα Νέα 01/06/2010 και Νέα Κρήτη 09/06/2010)

και στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες:

 • Από το νεοφιλελευθερισμό στο «νέο-σοσιαλισμό» (Δημοσίευση: Ρεθεμνιώτικα Νέα 29/06/2010 )

και στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες:

2. Μονογραφίες:

 • "Το θέατρο ως μέσο προπαγάνδας κατά τη Μεταξική δικτατορία" Ρέθυμνο 2009, (Διπλωματική εργασία κατά την εκπόνηση του μεταπτυχιακού διπλώματος).
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License