Η ΜΕΛΙΣΣΑ

Τα βασικά στοιχεία ενός σεναρίου
Τίτλος σεναρίου: « Η μέλισσα »
happy_bee%5B1%5D.jpg

Δημιουργός/οί: Άννα Μπαρμπούνη, Ευθυμία Δημοπούλου, Παρίσης Παπαϊωάννου.

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γλώσσα, Μαθηματικά, Αισθητική Αγωγή , Μ. Περιβάλλοντος, Μουσική.
Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται: Γ έως ΣΤ.
Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα: Προφορικός λόγος ομιλία και ακρόαση, περιγραφή, γραπτός λόγος ( γλωσσικές δομές κειμένου, περίληψη) , ανακοίνωση, εμπλουτισμός λεξιλογίου, αφήγηση από μνήμης.
Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή.
(Οι μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων ( αριθμός ομάδων πέντε) με κοινωνιόγραμμα, Υπολογιστές (4), Προβολέας Εκτυπωτής απαραίτητος, Φωτογραφική μηχανή προαιρετική, Ποια προγράμματα θα χρειαστούν inspiration, hot potatoes, Microsoft word, excel, p.point, microworld pro, internet explorer. Ο χώρος θα είναι το εργαστήριο και η γωνιά υπολογιστή στην τάξη.

Διδακτικοί στόχοι:

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο

• Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές για την προστασία της πανίδας και ιδιαίτερα των εντόμων.
• Να εξασκηθούν στην ανάγνωση διαφόρων ειδών κειμένων .(επιστημονικών, λογοτεχνικών, άρθρων από εφημερίδες, περιοδικά, ίντερνετ, βιβλία).
• Να παράγουν κείμενα σχετικά με την προστασία της μέλισσας και να τα ανακοινώνουν στην τάξη.
• Να εξασκηθούν σε βασικές γνώσεις γραμματικής (ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυμίες, ανάπτυξη λεξιλογίου)
• Να διαπιστώσουν την αξία του συγκεκριμένου εντόμου όσον αφορά τη διατροφή του ανθρώπου.

Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ

• Να εξασκηθούν στην έρευνα και αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, με τη χρήση των μηχανών αναζήτησης.
• Να εξασκηθούν στη χρήση των εργαλείων του κειμενογράφου, των παρουσιάσεων pp, και σε επεξεργασία αριθμητικών βάσεων δεδομένων στο excel.

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

• Συνεργασία σε ομάδες , παρουσίαση συνεργατικών εργασιών και συνεργατική έρευνα.
• Ανάθεση εργασιών (καταμερισμός εργασιών) σε επίπεδο ομάδας στα μέλη της και σε επίπεδο ομάδων της τάξης.
• Δεξιότητες αξιολόγησης πληροφοριών.
• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης .
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης κειμένων, αφήγησης .
• Ανάπτυξη του αισθητικού τομέα.
• Ανάπτυξη ικανοτήτων διεκπεραίωσης εργασιών και ασκήσεων hot potatoes σε καθορισμένο χρόνο.

Εκτιμώμενη διάρκεια. 4 διδακτικά δίωρα

Διδακτική προσέγγιση: σχέδιο εργασίας project.

Δραστηριότητες για κάθε διδακτική ώρα.

1. Επίσκεψη στο φυσικό περιβάλλον – γνωριμία με τη μέλισσα και τον μελισσοκόμο
2. Αναζήτηση πληροφοριών-μουσικών κομματιών σε επίπεδο ομάδων στο διαδίκτυο, αξιολόγηση & οργάνωση των πληροφοριών ( inspiration) .
3. Παρουσίαση σε Power Point του υλικού που συλλέχθηκε.
4. Δραματοποίηση-εικαστική παρουσίαση, «η ζωής της μέλισσας» και έκθεση ζωγραφικής με το λογισμικό της ζωγραφικής της Microsoft, συγγραφή μικρής ιστορίας κόμικ για τη ζωή της μέλισσας, [δημιουργία των φιγούρων με κλασική ζωγραφική, ζωγραφική της Microsoft, και προγραμματισμό logo (διδασκαλία του κύκλου και του ισόπλευρου τριγώνου με κινήσεις της μέλισσας-προγραμματισμός logo).

Συνοδευτικά φύλλα εργασίας: υπό κατασκευή.

Χρήσιμες συνδέσεις

Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας

O μύθος της μέλλισας

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License