Μερικές ιδέες για κάθε μάθημα χωριστά

Σε καμία περίπτωση τα παρακάτω δεν εξαντλούν το θέμα του τι μπορούμε να κάνουμε. Αποτελούν μόνο ενδεικτικές προτάσεις.
Όποιος θέλει, από τα μέλη του wiki μπορεί να προσθέσει δικές του ιδέες. Αν οι επισκέπτες θέλουν να προτείνουν κάτι ας επικοινωνήσουν πατώντας [moc.liamg|aniretakm#ode|]

Δραστηριότητες στη Γλώσσα

  • Γλώσσα = επικοινωνία. Οι ΤΠΕ δίνουν την ευκαιρία για δημιουργία αυθεντικών πλαισίων επικοινωνίας. Άμεσα, με την ηλεκτρονική αλληλογραφία ή έμμεσα, με τη δημιουργία ** απλής ιστοσελίδας, ιστολόγιου, wiki. (ΤΠΕ ως συγγραφικό εργαλείο, εργαλείο έκφρασης, καθώς και συνεργασίας). Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για εφαρμογή των αρχών της κοινωνικο-πολιτισμικής θεωρίας.
  • Και ο **κειμενογράφος, το inspiration, το powerpoint, ακόμα και προγράμματα ζωγραφικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία έκφρασης. Ιδιαίτερα η εννοιολογική χαρτογράφηση εξυπηρετεί τη δημιουργία λεξιλογίου για ένα θέμα ή τη δημιουργία οικογενειών λέξεων. Ο κειμενογράφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τη σύγγραφή, αλλά και για την αξιολόγηση κειμένων με τα εργαλεία αναθεώρησης. Μπορεί επίσης μια σελίδα του κειμενογράφου να μεταμορφωθεί σε μικρή διαδικτυακή πύλη ή υπερμέσο με τη δημιουργία υπερσυνδέσμων που οδηγούν στο διαδίκτυο ή σε άλλα αρχεία.
  • Οι ΤΠΕ μπορούν να προσφέρουν και περιβάλλοντα διερεύνησης μέσω των λεξικών και των σωμάτων κειμένων που βρίσκονται στο διαδίκτυο. Οι μαθητές για παράδειγμα μπορούν να δημιουργήσουν ποίηση παίρνοντας ιδέες από το αντίστροφο ηλεκτρονικό λεξικό. Μπορούν να αναζητήσουν ένα συγγραφέα και το έργο του, να κάνουν συγκρίσεις ανάμεσα σε συγγραφείς, να επιλέξουν στοιχεία για να παρουσιάσουν οι ίδιοι ένα λογοτέχνη, ένα έργο κ.ά.
  • Τα προγράμματα καθοδήγησης όπως οι ιδεοκατασκευές, μπορούν να αξιοποιηθούν στην τελική σύνταξη κειμένων.
  • Τα διάφορα προγράμματα καθοδήγησης όπως η λογομάθεια και πρακτικής κι εξάσκησης όπως του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και ο Ξεφτέρης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους στόχους.
  • Τα ίδια τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν τεστάκια για τους συμμαθητές τους.
  • Κρεμάλα μπορούν να παίξουν ακόμα και νήπια.

Διερεύνηση και ανακάλυψη στα Μαθηματικά

Μπορεί το θέμα να μπορεί να προσεγγιστεί με τη δημιουργία Βάσεων Δεδομένων. Μικρές έρευνες μπορούν να γίνουν από παιδιά Ε και Στ. Μπορούμε να παίξουμε τότε με το Αβάκιο (ταξινομούμε) ή με το excel. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν απλούς υπολογισμούς και να κατασκευάσουν γραφικές παραστάσεις. Καλό θα είναι να τις παρουσιάσουν κάπου, αυτές και τις ερμηνείες που έκαναν διαβάζοντάς τες.
Μικρόκοσμοι όπως Cabri (geometer's sketchpad) LOGO (με microworlds pro ή αβάκιο-χελωνόκοσμος) επιτρέπουν τον πειραματισμό, το χειρισμό αντικειμένων και την οικοδόμηση μαθηματικής γνώσης. Ενταγμένα σε συνεργατικές δραστηριότητες αξιοποιούν και εποικοδομισμό και κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία. Μικρόκοσμοι περιέχονται και στα λογισμικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και σε ιστοσελίδες όπως http://nlvm.usu.edu
Προγράμματα καθοδήγησης και πρακτικής κι εξάσκησης, όπως του Π.Ι (μικρές τάξεις), Ξεφτέρης, Πέρης και Κάτια είναι καλά για να κάνουν ένα βαρετό καθήκον, ευχάριστο και σαν παιχνίδι. Πιο δημιουργικό είναι τα παιδιά τα ίδια, αφού εξοικειωθούν με το υλικό προς μάθηση, να δημιουργήσουν τα δικά τους τεστ, για τους συμμαθητές τους (με hot potatoes, powerpoint, excel).
Κάθε θέμα μπορεί να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί μέσα από ένα αυθεντικό πρόβλημα. Τα παιδιά μπορεί να αναζητήσουν πληροφορίες γι' αυτό στο διαδίκτυο. Π.χ. Πόσα αυτοκίνητα περίπου έχει σήμερα η γειτονιά/πόλη/χώρα. Πόσο CO 2κατά μέσο όρο ρυπαίνει ένα αυτοκίνητο; Πόσο ρυπαίνουν όλα μαζί; κλπ.

Στην Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος μπορούμε να οργανώσουμε μια δραστηριότητα εξερεύνησης και ανακάλυψης

Με
εξερεύνηση στο διαδίκτυο, κειμενογράφο και powerpoint (γενικές εφαρμογές)
το centennia, (λογισμικό οπτικοποίησης, αλλά και διερεύνησης μόνο για την ιστορία).
το Ανακαλύπτω τη φύση (πολυμεσική εγκυκλοπαίδεια, για τη μελέτη περιβάλλοντος).
ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες όπως wikipedia.
Μπορούμε να χωρίσουμε τα παιδιά σε ομάδες με διαφορετικά ερωτήματα και στο τέλος της δραστηριότητας κάθε ομάδα να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνάς της.
Οι εννοιολογικοί χάρτες μπορούν να αξιοποιηθούν

  • στην αρχή για διερεύνηση παραγόντων, θεμάτων κλπ
  • στην πορεία σαν άξονες της διερεύνησης
  • στο τέλος, σαν εργαλεία οργάνωσης των πληροφοριών και παρουσίασης

Mε το hot potatoes τα παιδιά τα ίδια μπορούν να φτιάξουν τεστ για τους συμμαθητές τους.

Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική: Δραστηριότητες που στοχεύουν στη διερεύνηση και ανακάλυψη

Με εξερεύνηση στο διαδίκτυο, κειμενογράφο και powerpoint μπορούμε να οργανώσουμε μια δραστηριότητα εξερεύνησης και ανακάλυψης. (γενικές εφαρμογές)
Με προσομοιώσεις μπορούν να ελέγξουν αν οι υποθέσεις τους για ένα φαινόμενο είναι σωστές ή λάθος. Προσομοιώσεις υπάρχουν στο διαδίκτυο, στο λογισμικό της Φυσικής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Λογισμικά όπως το Γαία, ανακαλύπτω τις μηχανές (πολυμεσική εγκυκλοπαίδεια) περιέχουν προσομοιώσεις.
Σε εικονικά εργαστήρια, όπως το ΜΑΘΗΜΑ ή στο διαδίκτυο (βλ. προτεινόμενες ιστοσελίδες για κάθε μάθημα) μπορούν να κάνουν πειράματα.

Τα παιδιά μπορούν να παρουσιάσουν τι βρήκαν με word, natural revelation art (μια αφίσα), powerpoint (παρουσιάσεις), ιστοσελίδες, ιστολόγια,wikis.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License