Υπέρβαση

ΤΙΤΛΟΣ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ
ΤΑΞΗ: Α΄
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 17
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ 2 ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ
ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να κατανοήσουν τη διαδικασία της υπέρβασης της δεκάδας με βιωματικό τρόπο.
Να ασκηθούν με τη χρήση των Η/Υ και συγκεκριμένων προγραμμάτων στην υπέρβαση της δεκάδας.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Να ζητηθεί η υπέρβαση της δεκάδας με την παρουσίαση μιας προβληματικής κατάστασης μέσα από τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Για παράδειγμα, κορίτσια και αγόρια στην τάξη.
Σηκώνω επάνω τους μαθητές (9 κορίτσια και 8 αγόρια) και ρωτώ πόσα είναι όλα τα παιδιά. Παίρνω ένα αγόρι και το βάζω στην παρέα των κοριτσιών κι έτσι φτιάχνω τη δεκάδα. (9+1)+7=17

Να προκληθούν να αναπαραστήσουν με οποιοδήποτε τρόπο θέλουν αυτή την προβληματική κατάσταση και να υπερβούν τη δεκάδα. Παράδειγμα: με μολύβια και μαρκαδόρους (9 μολύβια και 8 μαρκαδόροι), με καλαμάκια (9 πράσινα καλαμάκια + 8 κόκκινα καλαμάκια)
Χρησιμοποιούμε συγκεκριμένη διεύθυνση στο διαδίκτυο όπου τα παιδιά θα ασκηθούν στην υπέρβαση της δεκάδας με τη χρήση εικονικών αναπαραστάσεων.
Να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα revelation natural art για την υπέρβαση της δεκάδας με εικονική αναπαράσταση.
Να παρουσιάσουν την εργασία τους σε άλλους μαθητές μέσω του wiki.

Δημιουργοί: Κώστας και Μαρία

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License