Κλάσματα

Τίτλος σεναρίου: ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Δημιουργός/οί: Λ. Δρυμούση, Β. Νικολιδάκης, Α. Παπαρσένη

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μαθηματικά, Φυσική, Γυμναστική, Αισθητική Αγωγή, Αγωγή Πολίτη

Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται: Ε΄

Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα: Διαθεματική προσέγγιση και βιωματική – διερευνητική μάθηση

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή.
(Οι μαθητές σε ομάδες; Των πόσων ατόμων; Υπολογιστές; Προβολέας; Εκτυπωτής; Φωτογραφική μηχανή; Ποια προγράμματα θα χρειαστούν; Ο χώρος θα είναι το εργαστήριο ή και άλλοι χώροι;)
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 2 ατόμων(εταιρική ομάδα), στην αίθουσα των Η/Υ, όπου θα χρησιμοποιηθούν και ο προβολέας και ο εκτυπωτής. Θα χρησιμοποιήσουν τα εξής προγράμματα: Java applets (Fractions: part of the whole / naming /visualizing από το site http://nlvm.usu.edu).

Διδακτικοί στόχοι:
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Να κατανοήσουν και να διαχειριστούν την έννοια του κλάσματος.
Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ: Να εξοικειωθούν με το χειρισμό απλών εφαρμογών και του ποντικιού.
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: Να αναπτύξουν τη συνεργατικότητα μεταξύ τους. Να συσχετίσουν τις έννοιες των κλασμάτων και να τις βιώσουν στην καθημερινότητά τους.

Εκτιμώμενη διάρκεια: 2 ΒΔΟΜΑΔΕΣ (14 ώρες)

Διδακτική προσέγγιση: Διαθεματική, διερευνητική προσέγγιση.

Δραστηριότητες για κάθε διδακτική ώρα.
Αρχικά θα αποσαφηνιστούν οι σχετικοί με τον τίτλο όροι μέσα στη σχολική αίθουσα (1ο Δίωρο).
Στη συνέχεια έρχονται σε επαφή με το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην αίθουσα Η/Υ και παράλληλα βλέπουν μέσω του προβολέα αντίστοιχες δραστηριότητες. Τελειώνοντας την εργασία τους, την εκτυπώνουν (2ο Δίωρο).
Κατά τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών ασχολούνται με τα ΜΕΙΓΜΑΤΑ και συνδυάζουν τις κλασματικές αναλογίες (3ο Δίωρο).
Στην Αισθητική Αγωγή ζωγραφίζουν φρούτα(πορτοκάλια, μήλα, κλπ.), φαγητά(πίτες, τούρτες, πίτσες, κλπ.) και σχηματίζουν το μέρος και το όλο(4ο Δίωρο).
Στην Αγωγή Πολίτη μαθαίνουν για την κοινωνική διαστωμάτωση σε διάφορες ιστορικές περιόδους (π.χ. αρχαία Ρώμη) και εξοικειώνονται με τις πληθυσμιακές αναλογίες (5ο Δίωρο).
Στη Γυμναστική μέσω παιχνιδιών και βιωματικών δραστηριοτήτων εμπεδώνουν τις κλασματικές έννοιες (6ο Δίωρο).
Στο τελευταίο δίωρο που απομένει, θα χρησιμοποιηθεί για απαντήσεις και τυχόν απορίες που θα προκύψουν από τις παραπάνω δραστηριότητες.

Συνοδευτικά φύλλα εργασίας.
Σε κάθε δίωρο θα δίνονται συνοδευτικά τα ανάλογα φύλλα εργασίες με ασκήσεις, ερωτήσεις, κουίζ, κλπ.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License