Μαρία Ζουμπούλη

Καταγωγή από Ήπειρο και Κρήτη. Μεγάλωσε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας (Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα) και εργάστηκε ως δασκάλα σε άλλες τόσες (Αθήνα, Λευκάδα, Χαλκίδα, Βόλο). Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (έδρα Βόλος) και μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο τμήμα. Τον τελευταίο χρόνο ζει και σπουδάζει Ρέθυμνο.

Νούφαρα.jpg

Ρέθυμνο

Ta taxidia mou

moc.liamg|luobuozm#moc.liamg|luobuozm

Ένα σενάριο στη Γλώσσα
Ο κύκλος του νερού

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License