Ο κύκλος του νερού

Τίτλος σεναρίου: Ο κύκλος του νερού
Δημιουργός/οί: Νίκος, Αγγελική, Μαρία
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μελέτη περιβάλλοντος, Μαθηματικά, Φυσική, Γλώσσα, περιβαλλοντική εκπαίδευση
Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται: Νηπιαγωγείο, Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού
Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα: ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, διδασκαλία φυσικών εννοιών (εξάτμιση, υγροποίηση, κ.ά.), καλλιέργεια μαθηματικών εννοιών (χωροχρονικές σχέσεις, π.χ. τώρα-μετά, πάνω-κάτω), καλλιέργεια προφορικού λόγου (εμπλουτισμός λεξιλογίου, καλλιέργεια περιγραφικού διηγηματικού λόγου), περιβαλλοντική εκπαίδευση (υπερθέρμανση του πλανήτη, αποθέματα υδάτινων πόρων).
Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή:
Οι μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Υπολογιστές: Χρήση προγράμματος Kidspiration (δημιουργία διαγραμμάτων, εννοιολογικοί χάρτες), χρήση μηχανών αναζήτησης, πρόγραμμα προσομοίωσης για τον κύκλο του νερού, Powerpoint για παρουσίαση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, Hotpotatoes για την αξιολόγηση του μαθησιακού αποτελέσματος του project. Προβολέας. Ο χώρος θα είναι η τάξη και η αίθουσα πληροφορικής.
Διδακτικοί στόχοι:

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:
1. Να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία του περιβάλλοντος
2. Να διακρίνουν τα διαδοχικά στάδια στον κύκλο του νερού
3. Να καλλιεργήσουν πρώτες μαθηματικές έννοιες όπως είναι ο χρόνος (πριν -τώρα -μετά), ο χώρος (πάνω – κάτω, ψηλά- χαμηλά
4. Να καλλιεργήσουν τον προφορικό τους λόγο (διήγηση, εμπλουτισμός λεξιλογίου με έννοιες από τη φυσική επιστήμη, ανάπτυξη του περιγραφικού λόγου)
Β. Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ:
Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη χρήση του Η/Υ και με εκπαιδευτικά λογισμικά
Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:
Να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα και δεξιότητες συνεργασίας, να αναπτύξουν κριτική σκέψη, να καλλιεργήσουν την αφηρημένη σκέψη.
Εκτιμώμενη διάρκεια: 2 τρίωρα κατά τη διάρκεια της Ευέλικτης Ζώνης
Διδακτική προσέγγιση. Διαθεματική, διερευνητική – ανακαλυπτική και βιωματική προσέγγιση.
Δραστηριότητες για κάθε διδακτική ώρα.
1. Συζήτηση για την κατανόηση εννοιών που σχετίζονται με το διδακτικό αντικείμενο.
2. Περιγραφή των διαδοχικών σταδίων του κύκλου του νερού. Χρήση προσομοίωσης για εποπτεία.
3. Διερεύνηση του ρόλου της ανθρώπινης παρέμβασης στον κύκλο του νερού- προβλήματα και προτεινόμενες δράσεις.
4. Κατασκευή εννοιολογικών χαρτών για την κατανόηση του κύκλου του νερού 5. Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού προσομοίωσης.
6. Βιωματική αναπαράσταση από τα παιδιά του κύκλου του νερού.

Συνοδευτικά φύλλα εργασίας: Ναι

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License