Οδηγίες για προγράμματα

Οδηγίες inspiration7 (Αν έχετε υποδείξεις ή σχόλια, παρακαλώ moc.liamg|aniretakm#ode etsitap)
Παρουσίαση με οδηγίες του Αλέξανδρου Ζαμπραΐλα για τη δημιουργία ιστοχώρου στο google
Οδηγός frontpage του Γ. Σαλονικίδη
Κώδικας δεοντολογίας ανάπτυξης ιστοσελίδων
hot potatoes (οδηγίες του Γ. Σαλονικίδη)
Logo με το πρόγραμμα microworlds pro
Cabri Γεωμέτρης
Οδηγός για παρουσιάσεις με το powerpoint
Ανάρτηση φωτογραφιών από το panoramio στο google earth


wiki
δημιουργία wiki ένα powerpoint αρχείο που βρήκαμε στο διαδίκτυο
ένα κείμενο με οδηγίες βήμα βήμα για το πρώτο σας wiki
Πώς να δημιουργήσετε φόρουμ στο wiki σας

Πώς να μετατρέψετε μια εικόνα κειμένου σε κείμενο του word με το πρόγραμμα Fine Reader

Δημιουργία τεστ με το excel (άρθρο του Ν. Καμπράνη)

δημιουργία ιστολόγιου google
Αρχικές οδηγίες

Δημιουργία ιστολόγιου στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο
Οδηγίες

Blender: πρόγραμμα για δημιουργία βίντεο, επεξεργασία εικόνων. Βιντεο-οδηγίες από τον Ηλία Καρασαββίδη στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Οργάνωση σχολικής βιβλιοθήκης με το πρόγραμμα Βιβλιοφύλαξ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License