Κείμενο του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Αριστοτέλη Ράπτη
[http://www.alfavita.gr/ank_b/ank6_6_10_1949.php Κείμενο για τα 800 νέα σχολεία του Γιώργου Σιγάλα,
Συμβούλου Καλλιτεχνικών Μαθημάτων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License