Τίτλος σεναρίου: «Μεταμορφώνεται , μεταμορφώνεται … η πεταλούδα ! »
peta.bmp

Δημιουργός/οί: Μπαρμπούνη Άννα – Παπαθανάση Αγαθή

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μελέτη περιβάλλοντος – Γλώσσα – Μαθηματικά – Εικαστικά – Φυσική Αγωγή

Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται: Νηπιαγωγείο και Α΄Δημοτικού

Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα:
ΓΛΩΣΣΑ
• Ανάπτυξη προφορικού λόγου , ικανοτήτων αφήγησης , περιγραφής και ανάπτυξη λεξιλογίου.
• Συνειδητοποίηση και σωστή άρθρωση φθόγγων.
• Να αποκτήσουν φωνολογική επίγνωση
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
• Να «ερμηνεύουν» γενικά στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από την παρατήρηση , περιγραφή , σύγκριση , ταξινόμηση , αντιστοίχηση , σειροθέτηση , συμβολική αναπαράσταση αριθμών
• Εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων και επίλυση απλών προβλημάτων
• Να κατανοούν απλές χωροχρονικές σχέσεις
Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή.
Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των 4-5 ατόμων και θα χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή της τάξης, Προβολέα , Εκτυπωτή , Φωτογραφική μηχανή.
Ποια προγράμματα θα χρειαστούν; Kidspiration , word , powerpoint , internet (μηχανές αναζήτησης) , Revelation Natural Art.
Διδακτικοί στόχοι:
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
• Να διηγείται , να περιγράφει να αφηγείται και να εκφράζει σκέψεις και συναισθήματα.
• Να αρθρώνουν σωστά συλλαβές και να αντιλαμβάνονται τις διαφορές ανάμεσα στους φθόγγους.
• Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.
• Να αντιληφθούν τις έννοιες πριν-μετά και μέσα-έξω.
• Να ασκηθούν σε βασικές μαθηματικές διαδικασίες (σύγκριση , ταξινόμηση κτλ)
• Να αναγνωρίζουν τους αριθμούς 1-20 και να εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις.
• Να γνωρίσουν τα στάδια ανάπτυξης της πεταλούδας και την έννοια της μεταμόρφωσης.
Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ
Να αντιληφθούν ότι ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο χρήσιμο στον άνθρωπο και να γνωρίσουν τις δυνατότητες χρήσης του.
Να κατανοούν και να εφαρμόζουν βασικούς κανόνες χρήσης διαφόρων λογισμικών ( π.χ Revelation Natural Art).

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
• Συνεργασία σε ομάδες , παρουσίαση συνεργατικών εργασιών και συνεργατική έρευνα.
• Ανάθεση εργασιών (καταμερισμός εργασιών) σε επίπεδο ομάδας στα μέλη της και σε επίπεδο ομάδων της τάξης.
• Δεξιότητες αξιολόγησης πληροφοριών.
• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης .
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων αφήγησης .
• Ανάπτυξη του αισθητικού τομέα.

Εκτιμώμενη διάρκεια.
Από Ιανουάριο έως τέλος σχολικής χρονιάς , ένα δίωρο την εβδομάδα.
Διδακτική προσέγγιση.
Μέθοδος project – Διαθεματική προσέγγιση.
Δραστηριότητες για κάθε διδακτική ώρα.
(ενδεικτικά)
• Παρουσίαση με χρήση powerpoint των σταδίων μεταμόρφωσης της ζωής της πεταλούδας.
• Αφόρμηση από την παρουσία μιας πεταλούδας στο χώρο της τάξης.
• Τα παιδιά αφηγούνται τα στάδια της ζωής μιας πεταλούδας με τη χρήση κατάλληλου λεξιλογίου (κουκούλι , χρυσαλλίδα κτλ)
• Δημιουργία πίνακα αναφοράς με τα στάδια της μεταμόρφωσης της πεταλούδας
• Αντιστοιχίσεις εικόνας-λέξης με τη βοήθεια του πίνακα αναφοράς.
• Ανάγνωση-γραφή λέξεων που βασίζονται σε συλλαβές με τη μορφή ΣΣΦ ή ΣΣΣΦ.
• Σειραθέτηση εικόνων που εκτυπώσαμε από το internet με τα στάδια της ζωής της πεταλούδας .
• Αναγνώριση αριθμών μέσα από το σώμα της πεταλούδας.
• Παιχνίδι αντιστοίχισης εικόνων με τη χρήση του powerpoint.
• Ζωγραφική με θέμα τη ζωή της πεταλούδας με χρήση του προγράμματος Revelation Natural Art.
• Θεατρικό δρώμενο με μουσική υπόκρουση που ανακτήσαμε από το διαδίκτυο , με τίτλο «Πεταλούδες και λουλούδια»
• Ψυχοκινητικό παιχνίδι : Μιμούμαστε την κίνηση της πεταλούδας με το σώμα μας.
• Ποιήματα και τραγούδια για την πεταλούδα
• Ανάγνωση παραμυθιών και ιστοριών με θέμα την πεταλούδα
Και άλλα πολλάαααα!!!!!
Συνοδευτικά φύλλα εργασίας.
Υπό κατασκευή!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License