Τα σενάρια με μια ματιά

Παρακάτω περιγράφονται τα σενάρια πολύ περιληπτικά. Απουσιάζει η φιλοσοφία, οι στόχοι. Φαίνεται όμως το σκεπτικό και τα εργαλεία, σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο.

1. Ιστορία με το λογισμικό οπτικοποίησης Centennia.
Τάξεις: Ε και Στ΄
Δραστηριότητα: οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και εξερευνούν τις χρονολογίες των μεγάλων συνοριακών αλλαγών σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Μετά συγκρίνουν τις χρονολογίες και κάνουν υποθέσεις για τα γεγονότα που τις επηρέασαν και αν σχετίζονται μεταξύ τους.

2. Βυζαντινή Ιστορία με το λογισμικό δημιουργικής έκφρασης Natural Revelation Art
Τάξη: Ε
Οι μαθητές δημιουργούν μια έκθεση για το Βυζάντιο, έναν «Ιστορικό Πολυχώρο», με εκθέματα που δημιουργούν μόνοι τους. Με το λογισμικό και πληροφορίες και εικόνες που βρίσκουν στο διαδίκτυο, δημιουργούν εσωτερικό και εξωτερικό βυζαντινών σπιτιών, ανθρώπους της εποχής, διακοσμούν αντικείμενα με μοτίβα της εποχής. Τέλος δημιουργούν μια εικονογραφημένη ιστορία που εκτυλίσσεται στα βυζαντινά χρόνια.

3. «Θέλω να σας γνωρίσω το βιβλίο που διάβασα» με τις Ιδεοκατασκευές.
Τάξεις: Γ-Στ΄
Δραστηριότητες: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και συνθέτουν μια περιγραφή για ένα βιβλίο που διάβασαν. Το λογισμικό τους προσφέρει οδηγίες για αξιολόγηση και κατανόηση του κειμένου τους και κατευθύνσεις πάνω στη δομή του (παράγραφοι, στόχοι, ακροατήριο). Όταν τελειώσουν ζωγραφίζουν κάτι σχετικό και δημιουργούν όλοι μαζί μια αφίσα βιβλιοπαρουσίασης.

4. Μελέτη αναλογιών με το πρόγραμμα μοντελοποίησης «Δημιουργός μοντέλων». Τάξη: Στ
Δημιουργία και έλεγχος του μοντέλου: βρύση, χρόνος, βαρέλι. Με τι σχέση συνδέονται. (καθώς περνάει η ώρα, με σταθερή παροχή νερού, ο όγκος του νερού στο βαρέλι αυξάνεται).
Δημιουργία και έλεγχος του μοντέλου: εργάτες, έργο. (όσο περισσότεροι εργάτες τόσο μικρότερο το έργο του καθενός)
Δημιουργία και έλεγχος του μοντέλου: στέρνα και βαρέλι. (όσο γεμίζει το βαρέλι, αδειάζει η στέρνα)

5. Πειραματική μελέτη της ατμόσφαιρας με το πρόγραμμα προσομοιώσεων Γαία. Τάξη: Στ΄
Οι μαθητές κάνουν υποθέσεις και προβλέψεις, τις ελέγχουν με το λογισμικό και βγάζουν συμπεράσματα, με θέμα τις τιμές της θερμοκρασίας, της πίεσης, της υγρασίας στην ατμόσφαιρα, και σε διαφορετικές περιοχές πάνω στη γη.

6. Ιδιότητες παραλληλογράμμων με το χελωνόκοσμο (LOGO ή microworls pro)
Οι μαθητές προσπαθούν να φτιάξουν ένα κλειστό τετράπλευρο. Πειραματίζονται για να το πετύχουν. Έπειτα φτιάχνουν ορθογώνια παραλληλόγραμμα. Αργότερα δημιουργούν δικά τους σχέδια με διάφορα ορθογώνια παραλληλόγραμμα. Τέλος αποτυπώνουν τη δουλειά τους (τι και πώς το έκαναν) και την παρουσιάζουν στους υπόλοιπους.
Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή κατανοούν ότι στα παραλληλόγραμμα οι απέναντι πλευρές και γωνίες είναι ίσες και ότι το άθροισμα των γωνιών τους είναι 360 μοίρες.

7. Ο ξένος και η έννοια του άλλου στη ζωή και στα κείμενά μας. Με λογισμικά γενικής χρήσης: κειμενογράφο, powerpoint (λογισμικό παρουσιάσεων), inspiration (λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης).
Tάξεις: Δ ως Στ΄
Στόχος η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε αυθεντικά προβλήματα, η ενεργοποίηση του στοχασμού τους.
Την πρώτη ώρα γίνεται καταιγισμός ιδεών με το πρόγραμμα inspiration. Τα παιδιά καταθέτουν εμπειρίες και ιδέες σχετικά με το θέμα.
Την επόμενη ώρα παρουσιάζουν τα παιδιά τις ιδέες τους στους συμμαθητές τους.
Την τρίτη ώρα οι μαθητές εξερευνούν το διαδίκτυο ψάχνοντας λογοτεχνικά κείμενα σχετικά με το θέμα. Κάθε ομάδα συνθέτει μια περίληψη του κειμένου που βρήκε με το word.
Την τέταρτη ώρα ζωγραφίζουν κάτι σχετικό, επηρεασμένοι από τα όσα διάβασαν στα κείμενα που βρήκαν και φτιάχνουν ένα λεύκωμα με ζωγραφιές με το powerpoint.
Την Πέμπτη ώρα με το Inspiration οι μαθητές αποτυπώνουν τα μηνύματα των κειμένων που βρήκαν, την οπτική γωνία του συγγραφέα, τον τρόπο που παρουσιάζεται ο ξένος στα κείμενά τους.
Την τελευταία ώρα όλα τα έργα κάθε ομάδας θα ενσωματωθούν με το powerpoint σε μια «οπτικοακουστική έκθεση», που θα παρουσιαστεί στους συμμαθητές τους.

8. Κατανάλωση νερού στο excel.
Τάξεις: Ε΄και Στ΄
Οι μαθητές αφού συζητήσουν και ερμηνεύσουν συγκεκριμένες γραφικές παραστάσεις με δεδομένα για τον περιορισμό των αποθεμάτων νερού σε σχέση με την υπερκατανάλωσή του κάνουν μια δική τους έρευνα για το πώς χρησιμοποιούν το νερό στην οικογένειά τους. Διαμορφώνονται τα ερωτήματα και οι μαθητές απαντούν. Τα δεδομένα περνιούνται στο πρόγραμμα, γίνεται επεξεργασία, εξάγονται συμπεράσματα και διαμορφώνονται προτάσεις για περιορισμό της σπατάλης νερού. Μετά από πολύ καιρό μπορεί να επιδοθεί ξανά το ερωτηματολόγιο, για να διαπιστωθεί αν οι προτάσεις τέθηκαν σε εφαρμογή και πόση οικονομία έγινε στο νερό.
9. Google Earth & Google maps
Τάξεις: Ε
Οι μαθητές εξερευνούν τη γη με το πρόγραμμα. Προσανατολίζονται στο χάρτη. Προσδιορίζουν θέσεις και υπολογίζουν αποστάσεις. Ερευνούν τη μορφή και το σχήμα της Ελλάδας. Προσδιορίζουν τα σύνορά της.

10. Βάση δεδομένων (table top ή ταξινομούμε στο Αβάκιο)
Οι μαθητές έθεσαν το ερώτημα αν και κατά πόσο σχετίζεται το διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων με την επίδοση ενός παιδιού στο γλωσσικό μάθημα. Συζήτησαν και έκαναν κι άλλες υποθέσεις όπως αν το φύλο ή οι εξωσχολικές δραστηριότητες έχουν σχέση με το διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων. Διαμορφώθηκε ερωτηματολόγιο, οι μαθητές απάντησαν και ανέπτυξαν μια βάση δεδομένων. Τα παιδιά μετά επεξεργάστηκαν τα δεδομένα και έλεγξαν τις υποθέσεις τους. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν με το powerpoint. Η εργασία τους μπορεί να γίνει άρθρο στη σχολική εφημερίδα.

11. Ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες (wikipedia)
Οι μαθητές φτιάχνουν ένα παιχνίδι trivial pursuit αξιοποιώντας τις πληροφορίες που βρίσκουν στη wikipedia ή στο cd –rom ανακαλύπτω το ανθρώπινο σώμα.
Με το ίδιο υλικό οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν μια ψηφιακή διαφήμιση με μήνυμα υπερ της υγιεινής διατροφής ή μιας πρακτικής που βοηθάει στη διατήρηση της υγείας του σώματός μας.

12. Οικολογικό πρόβλημα: ερευνούμε, συγκρίνουμε, κρίνουμε και προτείνουμε.
Η δραστηριότητα έχει τη δομή επίλυσης προβλήματος. Οι μαθητές οριοθετούν το πρόβλημα και παρουσιάζουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους με το inspiration. Έπειτα γράφουν τα ερευνητικά τους ερωτήματα και τους στόχους της έρευνάς τους. Μετά ψάχνουν για πληροφορίες, επιχειρούν να επικοινωνήσουν με ειδκιούς, κάνουν πειράματα μέσω προγραμμάτων προσομοίωσης ή μοντελοποίησης και καταγράφουν αυτά που βρίσκουν (στο excel, isnpirationk, ή ακόμα και με ζωγραφική ή στον κειμενογράφο). Με τα ίδια εργαλεία καταγράφουν τις λύσεις στα προβλήματα που εντόπισαν. Τέλος φτιάχνουν μια ολοκληρωμένη παρουσίαση όλης τους της πορείας και την παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους με το powerpoint.

13. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, προτείνουμε. Κατασκευή εκπαιδευτικού λογισμικού με το powerpoint.
Οι μαθητές ενημερώνονται για τη φιλοσοφία και τα στάδια ανάπτυξης ενός λογισμικού. Έπειτα γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού που θα χρησιμοποιήσουν. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και φτιάχνουν σενάριο για την παρουσίαση ενός θέματος. Το σενάριο μετατρέπεται έπειτα σε λογισμικό.

14. Ορθόκεντρο με Geometer’s sketchpad ή Cabri
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και φτιάχνουν τρίγωνα. Φέρνουν τα ύψη τους και ερευνούν το σημείο τομής των υψών, ανάλογα με το είδος του τριγώνου. Συμπληρώνουν ένα φύλλο εργασίας.

15. Ναυμαχία με το εργαλείο προγραμματισμού Μicroworlds pro
Οι μαθητές παίζουν ναυμαχία και μαθαίνουν να φτιάχνουν οι ίδιο το περιβάλλον του παιχνιδιού με τη γλώσσα LOGO.

15. Τεστ με Hot Potatoes
Τάξεις: Δ ως Στ΄
Οι μαθητές φτιάχνουν διάφορα τεστ για τους συμμαθητές τους. Τα θέματα αφορούν στη γλώσσα, την ιστορία, αλλά και γεωγραφία, θρησκευτικά ή ξένες γλώσσες.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License