"σκονάκι"

Κατεβάσετε ένα αρχείο pdf, που παρουσιάζει σε μία σελίδα την κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού (του Ν. Μπαλκίζα).

Τα σενάρια του πρακτικού μέρους με μια ματιά (νέο)

Ιδέες ανάλογα με το μάθημα (νέο)

Γενικές γραμμές, οι οποίες δεν ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις
Τα σενάρια θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με τους στόχους του ΔΕΠΣ (μπορούμε να το έχουμε μαζί μας την ώρα των εξετάσειων).
Τα θέματα τους θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα και με τα ενδιαφέροντα και τα ερωτήματα των ίδιων των μαθητών. Αρχίζουμε από τα παιδιά, ανιχνεύοντας, ιδέες, γνώσεις, με ελεύθερο και παιγνιώδη τρόπο. Ένας εννοιολογικός χάρτης είναι καλή ιδέα για αρχή.
Εργαζόμαστε έπειτα δίνοντας ευκαιρίες για επικοινωνία και πλαίσια δραστηριοτήτων στα παιδιά και παρέχουμε βοήθεια και υποστήριξη όταν χρειάζεται. Η δραστηριότητα θα πρέπει να έχει σαφώς προσδιορισμένο σκοπό και ρόλους για τους μαθητές μας. Μια καλή ιδέα είναι να έχει σχέση με τη ζωή των παιδιών εκτός ή εντός σχολείου.
Όταν περιλαμβάνουμε εγκυκλοπαίδειες, cd-rom όπως το ανθρώπινο σώμα, η φύση, οι μηχανές ή μηχανές αναζήτησης, ουσιαστικά αξιοποιούμε τις ΤΠΕ ως εργαλεία διερεύνησης, ανακάλυψης, αναζήτησης πληροφοριών. Πάντα ξεκινάμε από τα ερωτήματα και τις υποθέσεις των παιδιών. Έπειτα προτείνουμε το υλικό προς εξερεύνηση και υποδεικνύουμε τρόπους για προσπέλασή του. Ακολουθεί η έρευνα των παιδιών στο υλικό και η διατύπωση συμπερασμάτων. Καλό θα είναι να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα με κάποιο τρόπο.
Όταν μπορούμε, αναθέτουμε την αξιολόγηση στα ίδια τα παιδιά, μέσα από την επικοινωνία με άλλα παιδιά ή την παρουσίαση των εργασιών τους στην τάξη.
Μια καλή ιδέα είναι να δημιουργήσουν κάτι τα παιδιά. Μια αφίσα, μια διαφήμιση, έναν κατάλογο χρήσιμων πληροφοριών, μια ζωγραφιά, ένα κείμενο. Κι αυτά όχι για τα μάτια του δασκάλου, αλλά για κάποιο κοινό. Στις μεγάλες τάξεις μπορούμε να "παίξουμε" με ιστολόγια, wikis, επικοινωνία με άλλες τάξεις ή ανθρώπους εκτός τάξης, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεδιάσκεψη.
Νηπιαγωγοί
Ο υπολογιστής μπορεί να αξιοποιηθεί ως
1. εποπτικό μέσο διδασκαλίας. Μπορούμε να βρούμε εικόνες, μουσική και βίντεο για να δείξουμε στα παιδιά. Ηλεκτρονικά βιβλία όπως "Ανακαλύπτοντας τις Μηχανές" και λογισμικά όπως της Φυσικής της Ε και Στ Δημοτικού παρέχουν χρήσιμο εποπτικό υλικό. Υπάρχουν επίσης προσομοιώσεις στο διαδίκτυο για πολλά φυσικά φαινόμενα. Το powerpoint στα χέρια του/της νηπιαγωγού προσφέρει επιπλέον δυνατότητες. Υπάρχουν εργασίας δημιουργίας παραμυθιών με powerpoint. Οι ζωγραφίες των μαθητών σκανάρονται και εισάγονται στο παραμύθι. Το παραμύθι στέλνεται σε φίλους-άλλα νηπιαγωγείο.
2. Ο υπολογιστής ως εργαλείο δημιουργικής έκφρασης.
Προγράμματα που μπορούν να αξιοποιηθούν
Λογισμικά σχεδίασης για ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης, όπως Natural Revalation Art καιTux paint
Περιβάλλοντα καθοδηγούμενης διδασκαλίας, όπως Ξεφτέρης.
3. Ο υπολογιστής ως σύστημα καθοδηγούμενης διδασκαλίας.
Προγράμματα πρακτικής κι εξάσκησης όπως αυτά του Ramkid.
Προγράμματα πρακτικής κι εξάσκησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά Α και Β Δημοτικού.
4. Ο υπολογιστής ως ς σύστημα επικοινωνίας και συνεργασίας. Υπάρχουν παραδείγμα συνεργασίας νηπιαγωγείων όπως αυτό.
Α - Γ τάξη
1. Ο υπολογιστής μπορεί να αξιοποιηθεί ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας.
Μπορούμε να βρούμε εικόνες, μουσική και βίντεο για να δείξουμε στα παιδιά. εκτρονικά βιβλία όπως "Ανακαλύπτοντας τις Μηχανές" και λογισμικά όπως της Φυσικής της Ε και Στ Δημοτικού παρέχουν χρήσιμο εποπτικό υλικό.
Τα παιδιά μπορούν να δουν προσομοιώσεις στο λογισμικό της φυσικής της Ε και Στ τάξης.
2. Ο υπολογιστής ως εργαλείο δημιουργικής έκφρασης.
Προγράμματα που μπορούν να αξιοποιηθούν
Λογισμικά σχεδίασης για ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης, όπως Natural Revalation Art καιTux paint
Περιβάλλοντα καθοδηγούμενης διδασκαλίας, όπως Ξεφτέρης.
Κειμενογράφος για τη δημιουργία αφισών ή ταμπελών κλπ.
3. Ο υπολογιστής ως σύστημα καθοδηγούμενης διδασκαλίας.
Προγράμματα πρακτικής κι εξάσκησης όπως αυτά του Ramkid.
Λογομάθεια
Προγράμματα πρακτικής κι εξάσκησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά.
4. Ο υπολογιστής ως περιβάλλον μάθησης μέσω καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διευρεύνησης.
Προγράμματα διερεύνησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για Γλώσσα και Μαθηματικά (Γ' Δημοτικού μόνο)
5. Ο υπολογιστής ως εργαλείο οπτικοποίησης. Π.χ. η μέρα και η νύχτα στο google earth. Η αναπαράσταση του τόπου μας στο χάρτη του google maps. Η εξοικείωση με απλές γραφικές παραστάσεις μέσα από απλές δραστηριότητες στο excel ή με την επίσκεψη σε ιστοχώρους με σκετικό υλικό.
6. Ο υπολογιστής ως εργαλείο οργάνωσης, παρουσίασης και διαχείρισης της πληροφορίας.
Εννοιολογικοί χάρτες με το kidspiration.
Δ ως Στ΄τάξη
1. Ο υπολογιστής μπορεί να αξιοποιηθεί ως **εποπτικό μέσο διδασκαλίας
. Μπορούμε να βρούμε εικόνες, μουσική και βίντεο για να δείξουμε στα παιδιά ή τα παιδιά τα ίδια να ψάξουν στο διαδίκτυο για υλικό.

2. Ο υπολογιστής ως εργαλείο δημιουργικής έκφρασης, συμβολικής έκφρασης.
Προγράμματα που μπορούν να αξιοποιηθούν
Λογισμικά σχεδίασης για ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης, όπως Natural Revalation Art καιTux paint
3. Ο υπολογιστής ως σύστημα καθοδηγούμενης διδασκαλίας.
Προγράμματα πρακτικής κι εξάσκησης όπως
Ramkid.
Λογομάθεια
4. Ο υπολογιστής ως περιβάλλον μάθησης μέσω καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διευρεύνησης.
Προγράμματα διερεύνησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για Γλώσσα και Μαθηματικά.
LOGO με χελωνόκοσμο ή microworlds pro
"Cabri" ή "geometer's sketchpad"
Βάσεις δεδομένων με το "tabletop" ή το "Ταξινομούμε"
Δημιουργός μοντέλων
Εικονικά εργαστήρια όπως το λογισμικό ΜΑΘΗΜΑ.
5. Ο υπολογιστής ως σύστημα αναζήτησης.
Αναζήτηση στο διαδίκτυο με τη χρήση μηχανών αναζήτησης.
Αναζήτηση σε ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες ή λεξικά.
Ιστοαναζητήσεις (webquests) όπως ΑΥΤΗ
6. Ο υπολογιστής ως σύστημα επικοινωνίας και συνεργασίας
Ιστολόγια, wikis, Ιστοσελίδες: Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, chat, forum, τηλεδιάσκεψη: οι μαθητές μπορούν να επικοινωνήσουν.
7. Ο υπολογιστής ως εργαλείο οργάνωσης, παρουσίασης και διαχείρισης της πληροφορίας.
Εννοιολογικοί χάρτες με το inspiration. Βάσεις δεδομένων με το ΑΒΑΚΙΟ ή το tabletop.
8. Εργαλεία γενικής χρήσης όπως:
Κειμενογράφος (word). Το μινι τυπογραφείο της τάξης.
Λογιστικό φύλλο (excel). Για μικρές έρευνες και δημιουργία γραφικών παραστάσεων.
Λογισμικό παρουσίασης (powerpoint). Για αξιολόγηση, επιλογή, οργάνωση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας δραστηριότητας σε ένα κοινό.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License