Σχεδιασμός και καταχώρηση ιστοσελίδων

O Γιάννη Σαλονικίδης έχει δημιουργήσει έναν κατατοπιστικό οδηγό για τη χρήση του frontpage. πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στον οδηγό

Όταν φτιάξουμε ιστοσελίδα και την αναρτήσουμε στο διαδίκτυο η επόμενη σκέψη είναι:
"Ε και; Ποιος θα τη δει; Πώς θα κάνουμε τον κόσμο να τη δει;
Απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα δίνει το κείμενο αυτό

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License