Τετράπλευρα

ΤΙΤΛΟΣ:ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:1.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ2.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ3.ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΤΑΞΕΙΣ: ΣΤ΄
 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ:1.ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.Η/Υ 4.ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 ΣΤΟΧΟΙ: 1.ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΩΝ 2.ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ 3.ΝΑ ΤΑ ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟ 4.ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΑ
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΔΙΩΡΑ
 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 1.ΟΜΑΔΕΣ 2.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 3.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΩΝ (ΧΑΡΤΙ,ΣΥΡΜΑ,ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ,ΜΠΟΓΙΕΣ,)ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ,ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ.ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΜΕ ,ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ…4.ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CABRI -LOGO-ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License