Θέματα σεναρίων που έπεσαν
 • Νηπιαγωγός: Να γράψετε ένα σενάριο με θέμα "το παραμύθι" (Γλώσσα) χρησιμοποιώντας λογισμικό γενικής χρήσης και εννοιολογικής χαρτογράφησης.
 • Προετοιμασία 28ης Οκτωβρίου για τις μεγάλες τάξεις.
 • Ο κύκλος του νερού για τη Γ΄τάξη του Δημοτικού.
 • Ο κύκλος του νερού για Α΄ τάξη του Δημοτικού και για το νηπιαγωγείο.
 • Λόγοι - αναλογίες.
 • Μικροί λογοτέχνες (ανάλυση και σύνθεση ποιήματος) - Γλώσσα Γ΄ τάξης.
 • Μεγάλες εκστρατείες - Γλώσσα & Ιστορία Γ΄ τάξης.
 • Μαθηματικά: σύγκριση-διάταξη δεκαδικών.
 • Ηλεκτρισμός.
 • Ποσοστά.
 • Λέξεις και φράσεις στη γλώσσα άλλων λαών (διαθεματικό).
 • Γεωγραφία: γεωγραφικές συντεταγμένες, ισημερινός, μεσημβρινοί, παράλληλοι.
 • Λογοτεχνία και Ιστορία.
 • Σπονδυλωτά ζώα.
 • Ενέργεια.
 • Τοπική ιστορία.
 • Διαθεματικό για τη μόλυνση του περιβάλλοντος.
 • Κλάσματα.
 • Οι άθλοι του Ηρακλή.
 • Το θέατρο στο σχολείο - διαθεματική προσέγγιση.
 • Η διδασκαλία του μέσου όρου.
 • Η διδασκαλία της ποίησης.
 • Το πράσινο στην πόλη μας.
 • Παραλληλία.
 • Αναπτύξτε ένα σενάριο εργασίας με θέμα τα γεωμετρικά σχήματα, χρησιμοποιώντας λογισμικά γενικής χρήσης και λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης (ΠΕ60).
 • H εφημερίδα του σχολείου μας.
 • Οι 4 εποχές (διαθεματικό).
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License