ΖΩΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ

Τίτλος σεναρίου: Γλώσσα- «Τα ζώα του τόπου μου»
Δημιουργός/οί: Κοντογιάννης Στάθης, Ταβερναράκης Κώστας
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, ιστορία
Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται: Ε’, ΣΤ’
Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα: κατανόηση κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου, γραμματική, ορθογραφία
Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή.
(Οι μαθητές σε ομάδες; Των πόσων ατόμων; Υπολογιστές; Προβολέας; Εκτυπωτής; Φωτογραφική μηχανή; Ποια προγράμματα θα χρειαστούν; Ο χώρος θα είναι το εργαστήριο ή και άλλοι χώροι;) ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ομάδες των δύο ατόμων, προγράμματα: word, internet explorer, power point,
Διδακτικοί στόχοι:
• Να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία των ζώων
• Να εξασκηθούν στην ανάγνωση διαφόρων ειδών κειμένων (επιστημονικών,λογοτεχνικών, άρθρων από εφημερίδες, περιοδικά, ίντερνετ, βιβλία)
• Να διαπιστώσουν την άρρηκτη σχέση ανθρώπων- ζώων ανά τους αιώνες
• Να εξασκηθούν σε βασικές γνώσεις γραμματικής (ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυμίες)
• Να παράγουν κείμενα σχετικά με την προστασία των ζώων για τις ανάγκες της σχολικής εφημερίδας.
(Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:
Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία)
Εκτιμώμενη διάρκεια. 2 διδακτικά δίωρα
Διδακτική προσέγγιση: Διαθεματική προσέγγιση
Δραστηριότητες για κάθε διδακτική ώρα.
• Πρώτο δίωρο κατανόηση κειμένου- προσπάθεια ευαισθητοποίησης για την προστασία των ζώων. Στη συνέχεια ανάγνωση κειμένων σχετικά με διάφορα ζώα
• Δεύτερο δίωρο: επιλογή κειμένων με ζώα για τις ανάγκες της σχολικής εφημερίδας. Δίνουμε στα παιδιά διαφόρων ειδών ασκήσεις με νόημα σχετικό με τα ζώα (κείμενα, προτάσεις κ.α) για εξάσκησή τους πάνω σε βασικά γραμματικά φαινόμενα. Στο τέλος κάθε ομάδα δημιουργεί ένα δικό της άρθρο σχετικά με την προστασία των ζώων για τις ανάγκες της σχολικής εφημερίδας. Επιλογή, μέσα από διάλογο με τους μαθητές, του καταλληλότερου άρθρου για ανάρτησή του στη σχολική εφημερίδα.
Συνοδευτικά φύλλα εργασίας. Το σταυρόλεξο των ζώων, κόμικς, δραματοποίηση,

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License